Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Status pr. 20.11.09:

Lavere influensaaktivitet, ny kunnskap om virus og nye anbefalinger

Publisert Oppdatert


Det ble 20.11.09 avholdt en briefing for pressen i Helsedirektoratet med en oppsummering av status på en rekke områder som gjelder influensa A(H1N1).


Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede tilfeller i landet som helhet sank fra rekordhøye uke 45 til uke 46. I region Nord og Midt økte det. I uke 46 fikk om lag 1500 pasienter laboratoriepåvist influensa og 11,4 prosent av dem som gikk til lege fikk diagnosen influensaliknende sykdom i uke 46.

Antall smittede totalt er usikkert blant annet fordi mange syke ikke kontakter lege og de fleste ikke laboratorietestes. Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at om lag 680 000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i Norge til nå.

23 personer med bekreftet smitte av ny influensa A (H1N1) er døde i Norge (pr 191109).

Vaksinasjonssituasjonen i kommunene

Per uke 47 er det sendt ut 1,2 millioner vaksinedoser til kommunene. I uke 48 vil det sendes ut 470 000 doser til. Da vil 1,68 millioner doser være fordelt og det utgjør 35 prosent av befolkningen.

Svært mange i risikogruppene og blant helsepersonell har fått vaksinen.

— Mange kommuner er snart ferdig med vaksinering av risikogruppene. Vi forventer at kommunene følger de prioriteringene som er gitt også når man nå flere og flere steder starter allmenn vaksinasjon. Vi anbefaler at det først er nærkontakter av spedbarn under seks måneder og gravide i første trimester som prioriteres, samt nærkontakter til de i risikogruppene som ikke er vaksinert. Deretter anbefaler vi at de yngre vaksineres før eldre, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Prioriteringene er gitt ut fra helsemessige kriterier for hvem som har størst risiko for sykdom i forbindelse med den nye influensaen.

Vaksine til eggallergikere

Folkehelseinstituttet fikk 20. november 2009 en avtale med Østerrike om kjøp av 1000 doser av vaksinen Celvapan som er en alternativ vaksine for de med ekstrem eggallergi. Vaksinen er en inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket på egg. Det er forventet at vaksinen kan leveres i løpet av uke 48.

Folkehelseinstituttet vil i dag 20.november be de regionale helseforetakene om at denne vaksineringen skjer via helseforetakene.

Funn gjort ved undersøkelser av virus

Folkehelseinstituttet har som ledd i overvåkingen av det pandemiske influensaviruset analysert virus fra mange pasienter. Virusene har store likheter med hverandre, men enkelte mutasjoner er påvist hos noen av dem. En av mutasjonene har fanget særlig interesse. Den er funnet hos to pasienter som er døde av den nye influensaen, samt hos en pasient med alvorlig influensasykdom. Disse døde var to av de første pasientene som døde i Norge. En del av de som er døde senere er undersøkt uten at det er funnet samme muterte virus. Mutasjonen kan tenkes å påvirke virusets evne til å feste seg dypere ned i luftveien og dermed føre til alvorligere sykdom.

— Basert på det vi vet så langt ser det ut til at det muterte viruset ikke sirkulerer i befolkningen, men at det kan være snakk om spontane forandringer som har oppstått i de tre pasientene, sier direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene Larsen.

I tillegg er det analysert ca 70 andre virus fra norske pasienter med påvist influensa A(H1N1). Det er ingen indikasjoner på at denne endringen i viruset betyr noe for effekten av vaksinen eller effekt av antiviralia/Tamiflu.

Behandling

— Funnet av denne mutasjonen understreker viktigheten av gjeldende råd som er å vaksinere seg og bruke antiviralia som Tamiflu. For å ha effekt bør behandlingen startes innen 48 timer etter første symptomer. Disse legemidlene kan nå fås direkte på apotek uten resept fra lege ved å fylle ut et egenmeldingsskjema, sier Bjørn-Inge Larsen.

Funn ved undersøkelser av de døde

I Norge har vi totalt hatt 23 dødsfall til nå hvorav 18 i sykehus (per 20.11). Dette er relativt sett flere enn det vi foreløpig har sett i mange andre europeiske land. Dette skyldes mest sannsynlig at Norge tidlig fikk en kraftig bølge av smittespredning før vaksinering var skikkelig i gang.

— Samtidig er det viktig å undersøke om det likevel er noe ved de norske dødsfallene som skiller oss fra andre land, og som gjør at vi kan lære noe som styrker vår behandling av de som blir alvorlig syke. Vi har også forpliktelser internasjonalt for å dele av evt ny kunnskap, sier Larsen.

Vi har nå fått en foreløpig gjennomgang av de som er døde ved intensivavdelinger i Norge. Dette gjelder 15 pasienter hvorav 14 tilhørte en risikogruppe. Gjennomgangen viser at fire har fått Tamiflu, mens langt flere har fått antibiotika. Ingen var vaksinert. Vi registrerte tidlig et underforbruk av Tamiflu, som gjorde at helsemyndighetene gjorde Tamiflu mer tilgjengelig gjennom apotek.

Nye anbefalinger om sykefravær ved influensa

Til nå har vi anbefalt at personer med influensa skal holde seg hjemme i 7 dager etter at de blir syke. Vi har nå gjort en ny vurdering av dette nå som store deler av risikogruppene er vaksinert. Vår nye anbefaling er derfor at:

  • Personer med influensa kan gjenoppta arbeid/skole/barnehage 24 timer etter etter at man er feberfri og hvis man forøvrig følger seg frisk.
  • For helsepersonell derimot gjelder fremdeles anbefalingen om å holde seg borte fra jobb i 7 dager etter at man ble syk.