Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nye norske data

Høyere forekomst av mutert pandemisk influensa A(H1N1)-virus hos alvorlig syke enn hos mildt syke

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet rapporterte i november 2009 om funn av en mutasjon i viruset hos to pasienter som døde av pandemisk influensa, samt hos én som hadde hatt alvorlig sykdom. Mutasjonen ble ikke funnet i de ca 70 øvrige virusprøvene som var undersøkt på dette tidspunktet. Funnet ble varslet til Verdens helseorganisasjon. Etter de første funnene har undersøkelsene fortsatt, og resultater fra 266 pasienter er nå publisert i tidsskriftet Eurosurveillance den 4. mars.


Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Mønsteret man opprinnelig så i november, er opprettholdt og styrket med de nye dataene.

Mutasjonen (D222G i virusets HA-molekyl) er funnet kun hos personer som fikk alvorlig sykdom (i 11 av 61 pasienter med alvorlig sykdom eller dødelig utgang). Den ble ikke funnet hos noen av 205 pasienter med mild sykdom. Dette gir et sterkt holdepunkt for å si at mutasjonen er hyppigere hos de med alvorlig sykdom.

Det beviser ikke at mutasjonen er årsak til alvorlig sykdom, men passer likevel godt med en slik hypotese, som bør undersøkes videre.

- Vi vet fortsatt ikke eksakt hvordan mutasjonen påvirker virusets biologiske egenskaper, sier seniorforsker Olav Hungnes, som leder det nasjonale influensalaboratoriet ved Folkehelseinstituttet.  Men mutasjonen sitter i det stedet på viruset som sørger for binding til celler. Det kan hende at mutasjonen hjelper viruset til å smitte flere typer celler i lungene, og på denne måten fører til alvorligere sykdom, sier han

-Vi ser også at virus uten mutasjonen kan slå hardt til. Hos flertallet av pasienter som fikk alvorlig sykdom eller som døde, fant man ikke mutasjonen. Det må altså finnes flere årsaker til at enkelte fikk alvorlig sykdom. Dette kan være både virusegenskaper og risikotilstander hos pasientene, sier Hungnes.

Mutasjonen er funnet sporadisk gjennom hele perioden der vi har hatt alvorlige tilfeller. Den ser altså ikke ut til å ha blitt vanligere i løpet av perioden.

- Det ser ikke ut til at virus med denne mutasjonen sirkulerer i befolkningen, men at det heller er snakk om en spontan forandring som har oppstått hos de enkelte pasientene etter at de er blitt smittet. Dette kan tyde på at mutasjonen gjør viruset mindre smittsomt. I så fall gjør dette mutasjonen mindre betydningsfull, fra et folkehelseperspektiv. Sjansene synes da små for at et slikt virus skal få større utbredelse.

- Funnet er likevel viktig som en konkret påminnelse om at det pandemiske viruset kan endres ved mutasjon slik at det gir generelt alvorligere sykdom, sier han.

De nye dataene endrer ikke helsemyndighetenes vurdering av sykdommens alvorlighet.

Betydningen av denne og eventuelt andre forandringer hos det pandemiske influensa A(H1N1)-viruset utredes videre av norske og internasjonale ekspertmiljøer.