Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Funn av mutasjon i H1N1-virus hos noen personer med alvorlig sykdom

Publisert Oppdatert


Den 20. november 2009 sendte Folkehelseinstituttet melding til internasjonale helsemyndigheter om funn av influensavirus med en felles mutasjon hos tre pasienter med alvorlig sykdom eller død.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Mutasjonen synes å forekomme sporadisk hos enkeltpasienter og dens betydning er ikke klarlagt, men instituttet og norske helsemyndigheter valgte likevel å varsle slik at mutasjonens eventuelle betydning kunne utredes også av andre lands influensalaboratorier samt nasjonale og internasjonale helsemyndigheter.  

Nasjonalt folkehelseinstitutt har som ledd i overvåkingen av det pandemiske influensaviruset analysert virus fra mange pasienter. Virusene har store likheter med hverandre, men enkelte mutasjoner er påvist hos noen av dem.

Det er helt normalt at det skjer mutasjoner hos influensavirus, og de fleste slike mutasjoner har liten eller ingen betydning for virusets egenskaper.

For å forstå betydningen av en genetisk forandring i viruset, må informasjon om epidemiologi og sykdomsbilde for infeksjoner med og uten det aktuelle muterte viruset tas med i vurderingene. 

En bestemt mutasjon (D222G i virusets HA-gen) har fanget særlig interesse. Den er funnet hos to pasienter som er døde av den nye influensaen, samt hos en pasient med alvorlig influensasykdom. De to døde var blant de første dødsfallene relatert til det pandemiske influensaviruset i Norge.

Det er kjent fra før at den samme mutasjonen, hos andre virus enn det aktuelle pandemiske H1N1-viruset, synes å påvirke evnen til å smitte celler dypt nede i luftveiene hos mennesker. Dette kan i tilfelle føre til alvorligere sykdom. Men effekten av en mutasjon vil alltid avhenge av de omkringliggende molekylstrukturene. Det er hittil ikke dokumentert at denne mutasjonen gir en slik effekt hos det pandemiske H1N1-viruset.

Den samme mutasjonen er også påvist i enkelte andre land (Mexico, USA, Brasil, Japan, Kina og Ukraina). Ikke alle av disse pasientene har hatt alvorlig forløpende sykdom.

I tillegg er det pr. 24. november analysert virus fra ca. 80 norske pasienter med påvist influensa A(H1N1), inkludert fra 6 andre som er døde. Ingen av disse virusene har den aktuelle mutasjonen. Også i andre land der mutasjonen er påvist, er de sett sporadisk. Virus uten denne mutasjonen dominerer.

Vi har dermed ikke holdepunkter for at virus med denne mutasjonen sirkulerer i befolkningen. Det kan være snakk om spontane forandringer som har oppstått i de tre pasientene og ikke smittet videre.

Videre har de fleste tilfellene med alvorlig sykdom eller død vært med virus som ikke har denne mutasjonen. Denne mutasjonen kan derfor bare ligge til grunn for en liten andel av de alvorlige tilfellene.

Det er ingen indikasjoner på at denne endringen i viruset betyr noe for effekten av vaksinen eller effekt av antivirale legemidler slik som Tamiflu. Dette støtter seg på resistensundersøkelser gjort på Folkehelseinstituttet samt på foreløpige antigene analyser gjort ved WHOs referanselaboratorium i London.

Betydningen av denne og eventuelt andre forandringer hos pandemiske influensa A(H1N1)-virus utredes videre av norske og internasjonale ekspertmiljøer.