Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Forskning etter influensapandemien 2009:

Datakobling fra nasjonale helseregistre kan gi nyttig kunnskap

Publisert Oppdatert


Som et ledd i oppfølgingen av influensapandemien i 2009 er Folkehelseinstituttet i gang med å koble data fra ulike nasjonale helseregistre. Hensikten er å belyse hvordan gjennomgått influensasykdom, vaksinasjon eller bruk av medikamenter mot influensa påvirker risikoen for å utvikle nevrologiske sykdommer blant annet narkolepsi, autismespekterforstyrrelser og autoimmune sykdommer.


Har du funnet en feil?

pandemisk influensa ikon.jpg
Gjennom kobling av data fra registre hentes informasjon om eksponeringer (for eksempel influensasykdom eller vaksinasjon) og utfall (for eksempel autoimmun eller nevrologisk sykdom) slik at mulige sammenhenger mellom disse kan analyseres.

Registrene som blir benyttet i denne forskningen er Meldesystem for infeksjonssykdommer(MSIS), Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK), Norsk reseptregister(NorPD), Norsk pasientregister og Folkeregisteret. I tillegg vil det være aktuelt å innhente opplysninger fra Statistisk sentralbyrå og helserefusjonsdata fra Helsedirektoratet. Studien har godkjenning fra Regional etisk komité og Datatilsynet, og starter i disse dager.