Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Behov for oppklaringer:

arkiv - Vaksinasjon mot ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Vaksinasjon mot nyinfluensa A(H1N1) av risikogrupper er godt i gang rundt om i landet. I forbindelse med dette ser Folkehelseinstituttet et behov for noen oppklaringer. Dette gjelder blant annet antall doser, dosering hos barn og intervall til andre vaksiner. Denne nyhetssaken eroppdatert 161209 etter at rådene om antall doser er endret, samt 171209 med spesifikasjon av kriterier for vaksine til immunsupprimerte.


Har du funnet en feil?

Vaksinen mot nyinfluensa A(H1N1) som er tilgjengelig i Norge heter Pandemrix. Pandemrix skal settes intramuskulært, normalt i deltoidmuskelen på overarmen. Hos små barn settes vaksinen som normalt på lårets for- eller lateralside. Vaksinasjon er ikke anbefalt til barn under 6 måneder og gravide i 1. trimester (<12 uker). Gravide i første trimester med risiko for alvorlig sykdomsforløp skal bare vaksineres etter nærmere vurdering av sin lege.

Dosering

Tidligere anbefaling har vært å gi to doser Pandemrix til barn under 10 år. Det ser nå ut til at én dose er tilstrekkelig. I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer feber og lokalreaksjoner hos små barn. Derfor endres nå anbefalingen til å være én vaksinedose for alle (både voksne og barn), unntatt immunsupprimerte. For dem som allerede er vaksinert med to doser, vil endringen i anbefalingen ikke ha noen betydning. 

Myndighetene følger fortløpende med på resultater fra kliniske studier, og eventuelle oppdateringer i anbefalingene skjer på grunnlag av disse. Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg å være nødvendig med en vaksinedose til, vil myndighetene gå ut med ny informasjon om dette.

  • Personer over 10 år gis én vaksinedose 0,5 ml.
  • Barn mellom 6 mnd og 10 år gis én halv dose, dvs. 0,25 ml
  • Immunsupprimerte: Barn fra 6 måneders alder og oppover samt voksne personer anbefales to doser vaksine med minst tre ukers mellomrom.

Nærmere definisjon av hvem som skal regnes å være immunsupprimert

Folkehelseinstituttet har mottatt flere henvendelser med ønske om en mer detaljert definisjon av hvem som skal regnes som immunsupprimert og dermed anbefales to doser pandemivaksine. Forespørselen har vært diskutert grundig, men vi finner det svært vanskelig å komme med en detaljert liste over tilstander som skal regnes med fordi en slik liste aldri vil kunne være komplett Personer som trenger to vaksinedoser er de som har et immunapparat som fungerer så dårlig at det ikke klarer å reagere tilfredsstillende på en vaksinedose. Dette må i mange tilfeller vurderes individuelt. Det er bedre å tilby to vaksinedoser til noen som ikke behøver to doser enn det motsatte fordi vi har rikelig med vaksiner i Norge, kostnadene ved vaksinasjon er ikke høye og det ses svært få alvorlige bivirkninger.

Immunsvikt kan generelt deles opp i tre grupper:

  • Medfødte immunsvikttilstander
  • Ervervete immunsvikttilstander
  • Personer på behandling med immunsuppresive midler

Når det gjelder vurdering om to doser pandemivaksine regnes gravide ikke som immunsupprimerte. Det gjør heller ikke personer som selv mener de har et svakt immunforsvar, bare på grunnlag av at de ofte får infeksjoner.

Kontraindikasjoner

De som har hatt alvorlige og livstruende allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk) mot noen av innholdsstoffene og rester fra fremstillingsprosessen bør avstå fra vaksinering. I praksis handler dette om reaksjoner på egg, ovalbumin, og kyllingprotein. Produsenten nevner også stoffene tiomersal, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoksykolat. 

Pasienter som har lettere former for allergi mot egg med symptomer bare fra hud og tarm kan vaksineres etter medisinsk vurdering og med vanlig anafylaksiberedskap (se egen omtale).

Intervall til andre vaksiner

Pandemrix kan gis sammen med vaksine mot sesonginfluensa. De to vaksinene skal da settes i hver sin arm. Pandemrix skal normalt ikke settes samtidig med andre vaksiner.

Intervall mellom Pandemrix og andre vaksiner er normalt en uke eller mer. Dette gjelder også MMR. I enkelte tilfeller med behov for rask beskyttelse kan ansvarlig lege godkjenne avvik fra dette intervallet. Intervallet er hovedsakelig anbefalt for å få en presis registrering av eventuelle alvorlige bivirkninger etter Pandemrix. 

Vaksinasjon av immunsupprimerte pasienter

Pandemrix er en inaktivert (ikke-levende) vaksine og innebærer derfor ikke noen økt risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar. Immunresponsen etter vaksinasjon kan være nedsatt og derfor er det foreløpig anbefalt to doser for alle pasienter i denne gruppen. Vaksineeffekten kan komme noe senere og bli noe svakere sammenlignet med friske.

Vaksinasjon og antivirale midler eller antibiotika

Vaksinen kan gis til personer som samtidig får Tamiflu eller andre antivirale midler. Behandling med annen type antibiotika er heller ingen kontraindikasjon, forutsatt at personen ikke har en akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Beskyttelse av vaksinasjon

Foreløpige data fra studier blant voksne (18- 85 år) og barn i alderen 6 mnd til 3 år viser at Pandemrix gir god immunrespons 3 uker etter vaksinasjon med en dose.  Basert på erfaring fra sesonginfluensavaksiner kan full effekt påregnes etter ca 2 uker, og en viss effekt kommer allerede etter en uke.

Praktisk håndtering av vaksinen

Ved å blande ett hetteglass med antigen og ett hetteglass med adjuvans får man vaksine ferdig til bruk. Det er viktig at man trekker opp alt, dvs. 100 % fra hetteglass med adjuvans og blander i hetteglasset med antigen. Man får da en multidosebeholder som inneholder litt mer enn 5 ml. Dette skal være nok til minst 10 doser (10 x 0,5 ml) til voksne og 20 doser (20 x 0,25 ml) til barn fra 6 mnd-9 år.

Etter at vaksinen er blandet har den begrenset holdbarhet og må benyttes innen 24 timer. Anbrutt hetteglass som ikke benyttes med en gang skal oppbevares frostfritt under 25 ºC, beskyttet mot direkte sollys, og gjerne i kjøleskap. Det er anbefalt at vaksinen beholdes i hetteglasset til den skal brukes, med andre ord bør den ikke trekkes opp i sprøyte og bli liggende over tid før den injiseres.