Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Oppdaterte råd til helsetjenesten om håndtering av ny influensa A(H1N1)-epidemien

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttets overvåking, og tilbakemelding fra kommunene, tyder på at et økende antall nordmenn kommer hjem igjenfra utenlandsreisersmittet med ny influensa A(H1N1). Mange kommuner melder om svært stor pågang fra publikum som ønsker undersøkelse, testing og generell informasjon. Folkehelseinstituttet har i samråd med Helsedirektoratet nå utarbeidet nye faglige råd vedrørende testing av personer som har symptomer på influensa. Endringene vil ikke medføre noen forandring i forhold til behandling og oppfølging av pasientene.


Har du funnet en feil?

Testing av alle ikke nødvendig

Som ved vanlig sesonginfluensa kan diagnosen ny influensa A(H1N1) stilles klinisk, og det er nå ikke nødvendig med laboratoriebekreftelse av alle mistenkte tilfeller av ny influensa A(H1N1). Spesielt er det ikke nødvendig å teste personer med typiske symptomer og stor mulighet for å ha blitt utsatt for smitte, for eksempel reisende fra land med kjent smittespredning.

Testing anbefales fortsatt hos personer med klinisk influensasykdom, som har økt risiko for komplikasjoner, inkludert gravide. Av hensyn til overvåkingen, og også den enkelte pasient, ønsker Folkehelseinstituttet fortsatt testing av personer når det er usikkert om vedkommende har vært utsatt for smitte.

Behandling og forebyggende smittetiltak

Alle som blir diagnostisert med influensa uavhengig om det er tatt prøver eller ikke, skal vurderes for antiviral behandling (Tamiflu®). Den syke skal holde seg hjemme, ha god håndhygiene, hostehygiene og så langt som det er mulig unngå kontakt med andre.

Nye varslingsrutiner

Folkehelseinstituttet har samtidig lagt om varslingsrutinene for bekreftete tilfeller av ny influensa A(H1N1). Leger skal heretter melde tilfellene ved å fylle ut skjema for melding av smittsomme sykdommer (MSIS-skjema), og sende det til Folkehelseinstituttet og kommunelegen per post. Antallet som i disse dager bekreftes syke har nådd et omfang som gjør at det ikke lenger er hensiktsmessig med telefonisk varsling til Folkehelseinstituttet.

Vær oppmerksom på at denne omleggingen vil medføre en viss forsinkelse i antall rapporterte tilfeller fra de siste og de nærmeste dagene. Når omleggingen er gjennomført vil oppdatert statistikk over ny influensa A(H1N1) om kort tid være tilgjengelig for alle på MSIS:

Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende faglige anbefalinger til helsetjenesten.