Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Status per 23.10.09:

arkiv - Økt influensaaktivitet og ny vaksineanbefaling

Publisert Oppdatert


Det har vært en økning i antall influensasmittede i Norge den siste uken. Det er nå rapportert om godt over 2000 tilfeller av influensa i Norge, og 10 dødsfall. Totalt siden 1. september er det registrert 142 innleggelser på sykehus, derav 27 på intensivavdeling. Vi må anta at over 100.000 nordmenn har eller har hatt sykdommen til nå.


I deler av landet, først og fremst i Sør-Norge, ser vi en økning i andel positive influensaprøver, og det rapporteres om flere lokale utbrudd på skoler. Det forventes en videre økning i influensatilfeller i ukene fremover. Dette kan tyde på at en ny influensabølge er på gang.

– Hvor rask økningen blir og om dette er begynnelsen på hovedbølgen, kan vi ikke si sikkert nå. Fremdeles er det slik at det aller viktigste folk kan gjøre er å være bevisst de generelle hygienerådene: vaske hendene, hoste i albukroken, og hold deg hjemme hvis du selv blir syk. Dette hindrer smitte, og vi tror den store mobiliseringen i det norske folket på dette området i august har bidratt til å utsette pandemien. Men vi kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å fortsette denne mobiliseringen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Personer i risikogrupper og de som føler seg veldig syke eller blir bekymret skal kontakte lege.

–Selv om vi nå ser at det er en økning i antall tilfeller så må vi også huske at dette for de fleste fremdeles er en mild sykdom, men at den dessverre for enkelte fører til alvorlig sykdom og død, sier Larsen.

Vaksine til risikogrupper

Vaksinen er på vei, og i mange kommuner er vaksinasjon i gang. Vaksinen er den beste beskyttelse mot sykdom og død. Derfor anbefaler vi alle i risikogruppene å vaksinere seg. Man må selv kontakte kommunen sin for å få informasjon om hvor og når. Utsendelse skjer fortløpende. Dette betyr at vaksinasjon vil komme i gang og være ferdig på ulike tidspunkt fra sted til sted.

De med risiko for komplikasjoner ved influensasykdom skal få tilbud om vaksinen først. Dette gjelder gravide etter 12. svangerskapsuke, personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp i alderen 6 måneder til 64 år og samme gruppe over 64 år.

Mange kommuner har mange spørsmål. Vi vil minne om den anbefalte rekkefølgen blant de prioriterte gruppene. Vi forventer at alle kommuner skal ha fått nok vaksine til risikogruppene ila uke 46. Nasjonale helsemyndigheter støtter kommunene ved å tilby ferdig informasjonstekster m.m. I tillegg sender vi en informasjonsfilm fra neste uke.

Helsepersonell anbefales å ta vaksinen. Dette er av hensyn til egen helse, for å unngå å smitte pasienter og opprettholde behandlingskapasiteten.

Vaksine til alle

Helsemyndighetene har i dag bestemt seg for å anbefale vaksine til alle etter at risikogruppene har fått vaksine.

– Begrunnelsen for dette er å beskytte seg selv og andre, og begrense smitte. I tillegg viser ny kunnskap at 1 av 3 som blir innlagt på intensivavdeling på sykehus med influensa A (H1N1) ikke har annen kjent underliggende sykdom, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Dersom en kommune har lite vaksine tilgjengelig i forhold til etterspørselen når allmenn vaksinasjon starter anbefales det at følgende to grupper vaksineres først: Husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til personer i risikogruppene, særlig personer rundt spedbarn under 6 måneder og gravide i første trimester; og personer som har tett kontakt med svinebesetninger.

Etter hvert vil hele befolkningen få tilbud. Når vaksinasjon av andre enn risikogrupper vil komme i gang, vil varierer fra kommune til kommune. Mange steder vil det ta flere uker.

Vaksinen etterspørres nå i alle land, og Norge er i en privilegert situasjon og får tidlige leveranser. Vi sender ut vaksinene så fort vi får dem til landet.