Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fortsatt fase 6:

arkiv - Møte i WHO om beredskapsstatus for Influensa A (H1N1)-pandemien

Publisert Oppdatert


Verdens helseorganisasjon (WHO) arrangerte den 1. juni møte i Emergency Committee for pandemien. Dette er komiteen som har gitt WHOs generaldirektør Dr Margaret Chan råd om blant annet endringer av beredskapsfasene for pandemien.Har du funnet en feil?

pandemisk influensa ikon.jpg
Et viktig tema for møtet var å drøfte om man bør erklære fase 6 for over, altså om man bør gå til den såkalte post peak-fasen nå. Som det fremgår av generaldirektørens uttalelse (se lenke), har hun besluttet ikke å erklære dette nå, men heller drøfte situasjonen på nytt i juli når den sørlige halvkule er inne i sin vinter med en forventet ny bølge.

Folkehelseinstituttets vurdering er at dette synes fornuftig. En erklæring om at fase 6 er over, kan lett tolkes som at faren for alvorlige sykdomsutbrudd også er over. Det kan føre til at landene slapper av på sine forberedelser fremfor en mulig eller sannsynlig ny bølge.

Ellers gjentok generaldirektøren at navnene på komiteens medlemmer vil bli offentliggjort først etter at komiteens arbeid er ferdig. Grunnen er at man ønsker å beskytte medlemmene mot utilbørlig påvirkning fra myndigheter, medier og industri.