Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Influensa A(H1N1): Oppdatering om situasjonen i Norge

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet følger utviklingen og overvåker ny influensa A(H1N1) situasjonen ved å innhente data og overvåke via ulike systemer. Samlet gir disse en god oversikt over epidemiens utvikling i Norge.


1. Andel av pasienter med influensaliknende sykdom som oppsøker utvalgte legekontor

201 legekontor spredt over hele landet rapporterer hver uke om hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon, og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av symptomer, og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir derfor kun en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet, og forandringer i denne, men ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legekontorene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen. Folkehelseinstituttet publiserer hver onsdag tabell som viser influensaaktiviteten i ulike deler av landet.

2. Antall laboratoriebekreftede tilfeller

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Slik innhenter du data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no/ 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”.

I tillegg  rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier til Influensalaboratoriet ved Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus i pasientprøver.  Et utvalg leger (såkalte ”fyrtårn”) sender også inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering av viruset, blant annet resistensbestemmelse. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).