Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Distribusjon av pandemivaksinen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Distribusjon av pandemivaksinen

Artikkel

Distribusjon av pandemivaksinen

Publisert Oppdatert

Norge har avtale om levering av 9,4 millioner doser av pandemivaksinen Pandemrix. Siden vaksinen vil bli levert i flere forsendelser, skal de som har størst behov for vaksinen få tilbud om vaksine først. Disse gruppene er definert av helsemyndighetene.

Norge har avtale om levering av 9,4 millioner doser av pandemivaksinen Pandemrix. Siden vaksinen vil bli levert i flere forsendelser, skal de som har størst behov for vaksinen få tilbud om vaksine først. Disse gruppene er definert av helsemyndighetene.


De første leveransene med pandemivaksine kom til Norge i uke 42 og 43.  I løpet av uke 43 og 44 fikk hele landet første sending med vaksine. Folkehelseinstituttet får ukentlige leveranser av pandemivaksinen, og vaksinen blir godkjent, pakket og distribuert fortløpende. Informasjon om distribusjonen vil oppdateres løpende på denne siden.

Fra og med uke 2 2010 opphører den fortløpende distribusjonen av pandemivaksine til kommunene. Kommuner som fortsatt har behov for pandemivaksine må sende inn bestilling på ønsket mengde. Bestillingene sendes på fax (21077012) eller på mail: . Bestillingene må være hos oss før onsdag kl 12 for levering den påfølgende uken.

Oversikt over utsendelse

Antall doser utsendt uke 43:

315 500

Antall doser utsendt uke 44:

182 000

Antall doser utsendt uke 45:      

261 500

Antall doser utsendt uke 46:      

236 000

Antall doser utsendt uke 47

223 000

Antall doser utsendt uke 48

475 000

Antall doser utsendt uke 49

436 500

Antall doser utsendt uke 50

743 000

Antall doser utsendt uke 51

194 000

Antall doser utsendt uke 52

       500

Antall doser utsendt i uke 1

226 500

Antall doser som skal sendes ut i uke 2

  30 500

Antall doser som skal sendes ut i uke 3

       500


Distribusjonslister 

Hver mottaker vil bli varslet om hvor mange doser de mottar via e-post uken før vaksinen blir levert. Det er dessverre ikke mulig å angi nøyaktig hvilken dag vaksinen kommer til hver kommune eller helseforetak. Sjåførene vil imidlertid varsle mottaker senest 2 timer før de er framme på leveringsadressen.

Informasjonsbrev til kommunene

Direktør Geir Stene-Larsen sender ut informasjonsbrev på e-post om forhold rundt distribusjon og vaksineforsyning. Informasjonsbrevet går til kontaktpersoner i alle landets kommuner med kopi til fylkesmennene. Brevene legges ut fortløpende på denne siden som pdf-filer.

Sprøyter, spisser og annet forbruksmateriell 

Helsedirektoratet har ansvar for distribusjon av sprøyter og spisser til kommunene og helseforetakene. Utsendelsen av dette materiellet startet i uke 40, og skal være sluttført innen uke 44.

Følgende utstyr leveres fra Helsedirektoratet:

 • 2 ml sprøyter – til bruk for å gi den enkelte vaksinedose
 • 5 ml sprøyter – til bruk for å blande de to komponentene som inngår i vaksinen (antigen+adjuvans)
 • Grønne kanyler (0,8 x 40 mm) til å bruke ved blanding av komponentene. I tillegg er disse ment til bruk for intramuskulær injeksjon av vaksine til personer med tykkere lag underhudsfett.
 • Blå kanyler (0,6 x 25 mm) for intramuskulær injeksjon av vaksine.

Følgende utstyr leveres ikke:

 • 1 ml sprøyter. Til barn 6 måneder–9 år gis halv voksendose (0,25 ml). Til dette kan det være enklere å måle nøyaktig med 1 ml sprøyter.
 • Desinfeksjonsmidler, tape, bomull, kanylebøtter etc.

Pakningsstørrelse og antall doser vaksine

En pakke Pandemrix inneholder 500 vaksinedoser og består av:

 • 1 kartong med 50 hetteglass à 2,5 ml suspensjon (antigen)
 • 2 kartonger med 25 hetteglass à 2,5 ml emulsjon (adjuvans)
 • Norsk pakningsvedlegg. Dette pakningsvedlegget ber vi dere om å se bort fra, da det har kommet oppdateringer. Pandemrix pakningsvedlegg (pr. 24 nov. 2009) pdf (pdf)
 • 500 klistrelapper med batchnummer (lot)

Mål på ytterpakningen: 260 x 113 x 97 mm.

Ved å blande ett hetteglass med antigen og ett hetteglass med adjuvans får man en multidosebeholder (5 ml) som inneholder 10 doser til voksne eller 20 doser til barn 6 måneder–9 år.

Flere må vaksineres samtidig for å unngå unødig svinn 

Etter blanding har vaksinen begrenset holdbarhet, sannsynligvis maksimalt 24 timer. Vaksinasjon må planlegges ut fra dette for å minimere svinn av doser.

Fordeling av vaksine 

Minste mulige leveranse til hver mottaker (kommune/bydel/helseforetak) er 500 doser. Folkehelseinstituttet fordeler vaksinen ut fra innbyggertallet i kommunene, og prioriteringslistene som er mottatt fra kommuner og helseforetak.

Små kommuner og de fleste helseforetak vil ikke ha behov for mer enn noen få leveranser. Store kommuner vil få vaksine hver uke eller hver 14. dag til innbyggertallet i kommunen er dekket, eller til kommunen gir beskjed om noe annet.

Utkjøring og mottak av vaksine 

Pandemivaksinen vil bli distribuert til kommunene med kjølebiler på hverdager mellom kl.08-18. For helseforetakene kan det også bli aktuelt med utlevering på andre tidspunkt. 

Hver mottaker vil bli varslet på e-post noen dager før mottak av pandemivaksine. Det vil i tillegg bli varslet nærmere om tidspunkt for levering per telefon fra distributør på leveringsdagen. Vår distributørs sjåfører har instruks om å levere vaksinen til kommunens/helseforetakets kontaktpersoner eller evt. andre som kontaktpersonen utpeker etter telefonisk kontakt med sjåfør.

Det er behov for tett kontakt med mottakere både for å sikre mottak og korrekt lagring (2-8 °C) av vaksinen. Dersom noen mottakere etter hvert ønsker stopp av, eller pause, i leveransene til seg, ber vi om at kommunens koordinator gir beskjed om dette på e-post massevaksinasjon@fhi.no eller faks: 21 07 63 01.

Vaksinatørers ansvar ved vaksinasjon

Kommunene og helseforetakene har ansvar for at den som skal vaksineres har mottatt tilstrekkelig informasjon om vaksinen på forhånd, og har forstått informasjonen som er gitt. Hvis den som skal vaksineres ønsker det, bør han/hun også få slik informasjon skriftlig. Publikumstekst utarbeidet av Folkehelseinstituttet, eller det nye pakningsvedlegget til Pandemrix, kan brukes til dette. Vi gjør oppmerksom på at pakningsvedlegget som ligger i vaksinepakningen ikke skal benyttes, da det er kommet oppdateringer. Det anbefales også at publikumstekst og nytt pakningsvedlegg kopieres og er tilgjenglig i vaksinasjonslokalet.

Blanding av vaksinen

I disse første leveransene vil det ikke være egne instruksjonssedler til vaksinatør om hvordan vaksinen skal klargjøres for injeksjon, kun et piktogram på utsiden av pakningen. Dette piktogrammet finnes også tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Pakningsvedlegget inneholder også instruksjon om blanding og administrering av vaksinen. Denne instruksjonen beskriver kun opptrekk av 0,5 ml (voksendose). Det er viktig at helsepersonell som skal vaksinere er klar over at barn i alderen 6 måneder–9 år gis halv voksendose, 0,25 ml.

Batchnummer (lot)

Klistrelappene med batchnummer (lot) er ment til bruk for dokumentasjon i journal. De kan også benyttes til dokumentasjon på batch (lot) i vaksinasjonskort, eller til merking av hetteglass ved deling av 500-pakning til mindre enheter. 

Merking av hetteglass

I de første leveransene vil produktbatchnummer (lot) ikke være oppgitt på det enkelte hetteglass; kun nummeret til antigenet eller adjuvansen. Det er meget viktig at batchnummeret (lot nummeret) fra ytterboksen følger hetteglassene dersom hetteglassene i boksene deles på flere mottakere. Dette kan gjøres ved å benytte klistrelappene med batchnummer (lot) som følger med i boksen.