Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om reiser til/fra Norge under sars-utbruddet i 2002-2003»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd om reiser til/fra Norge under sars-utbruddet i 2002-2003

Artikkel

Råd om reiser til/fra Norge under sars-utbruddet i 2002-2003

Følgende tekster ble publisert under sars-epidemien i 2002-2003:

Følgende tekster ble publisert under sars-epidemien i 2002-2003:


Adopsjoner

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:21 

Folkehelseinstituttet fraråder unødvendige reiser til enkelte områder. Det å hente et adoptivbarn vil av de fleste vurderes som en nødvendig reise. Når dere er i sars-området er det viktig at dere følger de helseråd som gis av helsemyndighetene.

Dere må være klar over at hvis barnet eller dere har feber og luftveissymptomer, kan dere nektes å komme med flyet tilbake til Norge inntil symptomene har gitt seg. Etter hjemkomst er det ikke nødvendig med spesielle forholdsregler så lenge dere er friske. Ved feber eller luftveissymptomer i 10-dagers-perioden etter hjemkomst er det viktig at dere ringer til lege.

Vi anbefaler følgende retningslinjer:

 • Ta med deg et reisesett med det nødvendigste av førstehjelputstyr. Settet bør inneholde termometer, desinfeksjonsmiddel, kirurgiske munnbind og engangshansker.
 • Sørg for at du og de du reiser sammen med setter dere inn i tilgjengelig informasjon om sars.
 • Sørg for alle nødvendige vaksiner før dere reiser
 • Skaff deg en oversikt over nærmeste sykehus/legesenter på ditt reisemål

På grunn av situasjonen i enkelte berørte områder, må dere sørge for at nødvendig papirarbeid rundt adopsjonen er klargjort. Enkelte kontorer i vertslandet kan være stengt på grunn av omstendighetene rundt sars.


Arbeidsplass, skole, barnehage

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:21 

Basert på råd fra Verdens helseorganisasjon og i samråd med de andre landene i EU/EØS-området, gir Folkehelseinstituttet følgende råd til personer som ankommer Norge fra berørte områder. Dette inkluderer hjemvendte nordmenn, utenlandske turister og forretningsfolk, asylsøkere og andre.

Tilgjengelig kunnskap om sars tilsier at personer uten symptomer ikke er smittsomme.

Arbeid, skole og andre aktiviteter

Personer som har vært i de berørte områdene kan utføre sine vanlige aktiviteter etter ankomst i Norge så lenge de er friske. Vi anbefaler ingen begrensninger i arbeid, skolegang, møter eller andre aktiviteter. Noen form for karantene er altså ikke aktuelt. 

Personer som har vært i nærkontakt med sars-tilfeller skal følge andre regler. Personer som har arbeidet i sykehus i de berørte områdene, regnes i denne sammenheng som nærkontakter.


Berørte geografiske områder

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:18 

Verdens helseorganisasjon definerer et berørt område av verden som som en region hvor landet rapporterer om lokal spredning av sars i løpet av de siste 20 dagene. 

En oversikt over berørte område er av betydning i utredningen av mulige sars-pasienter. For tiden regnes ingen områder som berørte av sars.


Forretningsreisende

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:22 

Forretningsreisende som kommer til Norge fra områder berørt av sars, skal følge de samme råd som andre reisende til Norge fra de berørte områder.

Dersom du skal holde eller delta i konferanser eller messer mv, finner du informasjon om dette nedenfor


Helsepersonell etter reise

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:22 

Helsepersonell som kommer fra opphold eller reise i de berørte områdene, og som ikke har arbeidet ved sykehus i disse områdene, anses som andre reisende til Norge og kan følge råd gitt til denne gruppen.

Helsepersonell som har arbeidet ved sykehus i de berørte områdene

Helsepersonell som har arbeidet i sykehus i de berørte områdene, eller som har arbeidet ved et sykehus som behandler sars-pasienter, har antakelig økt risiko for å ha vært i nærkontakt med et mulig tilfelle uten å vite det. Folkehelseinstituttet anbefaler som hovedregel at slikt helsepersonell skal unngå kontakt med pasienter i Norge i ti dager etter at de sluttet å jobbe på sykehus i det berørte området, og at de skal håndteres som nærkontakter til mulige tilfeller av sars.


Informasjon til flypassasjerer som har reist med samme fly som en person med mulig smittsom sykdom (sars)

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 25.11.2003, 20:54 , Publisert 27.06.03

En av dine medpassasjerer har symptomer som kan skyldes sars. Du kan ha blitt utsatt for smitte i løpet av flyreisen. Innen vi vet mer om hva som feiler den syke medpassasjeren, vil vi be deg om å være oppmerksom på følgende symptomer hos deg selv og eventuelle barn du reiste i følge med, de kommende 10 dagene:

 • Feber > 38° C
 • Hoste eller pustebesvær

Hvis du eller noen i ditt reisefølge skulle utvikle slike symptomer innen 10 dager etter flyturen, bør du kontakte vakthavende lege i den kommunen du oppholder deg per telefon og fortelle at du kan ha vært i nærkontakt med en mulig sars-syk person under en flyreise. Hvis legen finner det nødvendig, blir du innkalt til undersøkelse for nærmere avklaring. Det er viktig at du avstår fra å oppsøke venterom på legekontor eller sykehus inntil dette er klarert. Dette gjelder bare hvis du utvikler symptomer.

Hvis du ikke utvikler symptomer med feber og hoste/tungpust i løpet av de kommende 10 dagene, kan du regne deg som utenfor fare for å bli syk av sars.

Vi ber om at du oppgir personalia og kontaktdetaljer (adresse, e-postadresse og telefonnummer) for de kommende 10 dagene slik det framkommer av vedlagte registreringsskjema. Dette er for at helsemyndighetene kan nå deg med nødvendig informasjon hvis din medpassasjer viste seg å kunne ha sars.

For ytterligere informasjon se Folkehelseinstituttets hjemmesider om sars på internett, http://www.fhi.no/tema/sars eller ring vår informasjonstelefon om sars 22 04 22 00 kl 14-15 på hverdager eller se NRK tekst-TV side 801.


Karantene

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:22 

For å prøve og unngå utbredelsen av alvorlige smittefarlige sykdommer, kan helsemyndighetene ta i bruk en rekke tiltak. Isolasjon og karantene er to av dem.

Isolasjon for sars-pasienter

Sars-pasienter isoleres for å forhindre smitte. Sykehus har faste rutiner for hvordan pasienter skal isoleres.

Karantene for personer som har vært i nærkontakt med et sannsynlig sars-tilfelle

Se artikler om Overvåkingsdefinisjoner og Håndtering av nærkontakter nedenfor

Med karantene mener vi innskrenkninger i aktiviteten til nærkontakter inntil det er avklart om de er blitt smittet eller ikke. Formålet er å observere om de blir syke og å forebygge smitteoverføring i begynnelsen av sykdomsperioden.

En form for karantene som benyttes er at nærkontakter til sars-pasienter blir bedt om å holde seg hjemme i ti dager selv om de ikke er syke.

All tilgjengelig informasjon tilsier at sars kun smitter etter at en person har utviklet feber og luftveissymptomer. Personer som har reist i områder med sars og som kommer hjem til Norge, trenger ikke noen form for karantene så lenge de ikke er syke eller har vært i nærkontakt med et sannsynlig sars-tilfelle. Det er derimot viktig at de raskt kontakter lege dersom de får symptomer innen ti dager.

Helsepersonell

For helsepersonell som har arbeidet i sykehus i berørte områder gjelder egne retningslinjer


Konferanser, messer, mv.

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:22 

Tilgjengelig kunnskap om sars tilsier at personer uten symptomer ikke er smittsomme. Personer som har vært i de berørte områdene kan utføre sine vanlige aktiviteter etter ankomst i Norge så lenge de er friske. Vi anbefaler ingen begrensninger i arbeid, skolegang, møter eller andre aktiviteter. Noen form for karantene er altså ikke aktuelt. Det er viktig at de som skal arrangere konferanser, messer, mv leser mer om reisende til Norge fra de berørte områder.

Dersom en deltaker på messen, konferansen utvikler symptomer som høy feber, pustevansker eller hoste innen ti dager etter avreise fra et område berørt av sars, skal vedkommende:

 • holde seg på hotellrommet
 • kontakte lege per telefon

Arrangører av konferanser/messer bør legge til rette gjennom informasjon og praktiske tiltak for at deltakerne lett kan komme i kontakt med lege ved behov.

Retningslinjer i forhold til smitteverntiltak som overvåking, isolering av den syke og oppsporing og oppfølging av nærkontakter er utarbeidet. Dette innebærer at det beste forsvar mot sars-smitte ikke er ekskludering av reisende fra områder berørt av sars, men en god håndtering av situasjonen dersom en møtedeltaker utvikler symptomer på sars.

Bruk av munnbind blant friske personer som kommer fra områder berørt av sars anbefales ikke.

Sars-kampanjen

Fra 1. juli setter Folkehelseinstituttet i gang en informasjonskampanje om sars og hvordan man bør forholde seg dersom man skulle få symptomer på sykdommen etter hjemkomst fra berørte områder. Visuelle plakater vil plasseres på trafikkerte knutepunkter for reisende i Norge. Plakatens budskap vil være på fire forskjellige språk; norsk, engelsk, fransk og kinesisk.

I tillegg vil det deles ut små kort med tilsvarende budskap. Kortene opplyser også om hvor man kan hente mer informasjon og oppgir telefonnummeret til Instituttets publikumstelefon.

Eksempler på distribusjonspunkter er:

 • Alle flyplasser og togstasjoner med internasjonal trafikk
 • Hoteller og de mest besøkte museene
 • Ferger og fergeanløp
 • Grenseoverganger/tollstasjoner
 • Turistinformasjoner

Personlig beskyttelse

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:18 

Til tross for reisefrarådingene anser Folkehelseinstituttet smittefaren generelt som svært liten for personer på turistreise eller forretningsreise til de berørte områdene. Spredning av smittestoffet krever etter det vi nå vet direkte og nær kontakt med en syk person.

Hvis du må oppholde deg i et område med nylig lokal smitte, er det tilrådelig med følgende personlig beskyttelse:

 • For å beskytte mot sars-infeksjon bør du være nøye med håndhygiene og vaske hendene ofte. Ha gjerne med deg et hånd-desinfeksjonsmiddel.
 • For å minske risikoen for smitte bør du unngå store folkemengder.
 • Friske reisende fra berørte områder trenger ikke å bruke munnbind.

Når det gjelder personlig beskyttelse for personer i direkte kontakt med mulige eller sannsynlige tilfeller av sars , gjelder de samme retningslinjer som for kontakt med sars-pasienter i helseinstitusjoner. Se Smittevern i sykehus, Smittevern i legekontorer.

For personlig beskyttelse ved rengjøring av et rom mulig infisert med sars coronaviruset, se egne retningslinjer.


Råd før reisen

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 22.12.2006, 10:37, Sist endret 24.06.03.

Før reisen bør de reisende orientere seg på Folkehelseinstituttets hjemmesider og i massemediene.

Sosial- og helsedirektoratet fraråder reiser til enkelte av de berørte områdene

 • Strengt nødvendige reiser til disse områdene kan likevel foretas. De reisende må selv bedømme hva som er ”strengt nødvendig”.
 • Transitt eller mellomlandinger på internasjonale flyplasser i områder det frarådes å reise til, kan foretas så lenge man ikke forlater transittområdet på flyplassen.

Helsemyndighetene fraråder ikke reiser til andre områder som er berørt av sars. Vi vurderer at det heller ikke er nødvendig at reisende forlater noen av de berørte områdene nå.

Sosial- og helsedirektoratet baserer seg på råd fra Folkehelseinstituttet. Rådene bygger også på råd fra EUs nettverkskomite for smittsomme sykdommer og på WHOs vurderinger.

Begrunnelsen fra EUs nettverkskomite er at i de områdene det frarådes å reise til foregår det spredning av sars utenfor sykehus (inkludert familier til helsearbeidere), eller at et antall sars-pasienter andre steder er smittet fra dette området. Videre inkluderes områder hvor det er bekymring for hvor god overvåkingen og smitteoppsporingen er.

Til tross for denne frarådingen anser Folkehelseinstituttet smittefaren generelt som svært liten for personer på turistreise eller forretningsreise til de berørte områdene. Tilgjengelig kunnskap sier at spredning av smittestoffet krever direkte og nær kontakt med en syk person. De fleste tilfellene har vært blant helsepersonell og familiemedlemmer til de syke.

Folkehelseinstituttet vurderer situasjonen fra dag til dag. Vi kan ikke se bort fra at våre råd vil kunne endre seg i tiden fremover. Det er derfor viktig at dere følger med på våre hjemmesider helt fram til avreise.

Reisende bør imidlertid være oppmerksom på følgende:

 • Helsetjenesten i flere av de berørte områdene opplever stor belastning og vil kanskje ikke kunne gi like god behandling som i normale tider. Det kan også være vanskelig for pasienter å bli transportert til andre land for behandling.
 • Flere av de berørte områdene har, som Norge, lovverk som åpner for at helsemyndighetene i helt spesielle situasjoner kan begrense bevegelsesfriheten til individer dersom hensynet til smittevernet krever det.
 • Reisende fra de berørte områdene vil på flyplassen bli spurt om de har symptomer eller har vært i nærkontakt med sars-pasienter. De reisende kan risikere ikke å komme med flyet dersom det mistenkes at de har sars.

Det ventes at noen flyselskaper vil redusere antallet flygninger til og fra de berørte områdene.

Det er viktig å sørge for at du har fått alle nødvendige vaksiner mot andre sykdommer/infeksjoner i det området du skal reise til. Ta kontakt med vaksinasjonspoliklinikken i din kommune for råd om vaksiner.


Råd til reisende til Norge

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:23 

Basert på råd fra WHO og i samråd med EU`s nettverkskomite, gir Folkehelseinstituttet følgende råd til personer som ankommer Norge fra berørte områder. Dette inkluderer hjemvendte nordmenn, utenlandske turister, forretningsreisende, asylsøkere og andre.

Rådene baseres på tilgjengelig kunnskap om sars som sier at personer uten symptomer ikke er smittsomme.

Arbeid, skole og andre aktiviteter

Se egen artikkel nedenfor under aktuelle sider

Symptomer og legekontakt

Etter reise fra de berørte områdene, skal man følge med på symptomer, spesielt feber og luftveisplager. Dersom slike plager skulle oppstå innen 10 dager etter avreise fra det berørte området: Kontakt fastlege eller legevakt per telefon og hold deg hjemme til du får videre opplysninger.

På flyplassen

På flyplasser i berørte områder kan man bli screenet for symptomer på sars ved avreise til utlandet. En slik screening vil i hovedsak inkludere noen spørsmål og en temperaturmåling.

Videre reise

Folkehelseinstituttet anbefaler at reisende som tilfredsstiller alle tre av de følgende punkter (altså både 1, 2 og 3) avbryter eventuell videre reise og umiddelbart kontakter helsepersonell, for eksempel nærmeste legevakt:

 • Høy feber (over 38 grader)
 • En eller flere luftveissymptomer som hoste, kortpustethet eller åndenød
 • Opphold i løpet av de siste ti dagene i de berørte områdene

Dersom reisende oppfyller disse tre kriteriene, bør de ikke reise videre før de har blitt bra


Råd under reisen

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:28 

Under reisenbør de reisende følge med på kunngjøringene fra de lokale helsemyndigheter og eventuelt Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Smittefaren i samfunnet er svært liten. Hyppig håndvask med såpe og rennende vann og eventuelt hånddesinfeksjon, bidrar til å redusere risikoen for mange infeksjoner, inkludert sars.

Skulle du få symptomer på sars under reisen i berørte områder: Ta straks kontakt med lege på stedet.

Folkehelseinstituttet vil i stor grad fortsatt forholde seg til de reiseråd som blir gitt fra WHO.


Sars og skip

Publisert 27.10.2003 , oppdatert: 08.01.2004, 14:17 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt prosedyrer for forbygging og håndtering av sars ved internasjonal transport med cruiseskip og fraktefartøyer. De prosedyrer som er anbefalt her er i stor grad basert på WHOs abefalinger. Alle som er involvert i skipsfart, herunder mannskap, rederier, helsepersonell, turoperatører, losmyndigheter og havnemyndigheter bør være kjent med disse anbefalingene.

Folkehelseinstituttet legger her vekt på anbefalinger for cruise- og passasjerferger, og omtaler i mindre grad skipstrafikk uten passasjerer. Anbefalingene her vil avhenge mye av varigheten av passasjerenes opphold på skipet. Flerdøgns opphold på et skip (f.eks. cruiseskip, Hurtigruta) medfører større risiko for smittespredning enn en kort fergeoverfart, dersom sars skulle opptre.

Anbefalte prosedyrer for forebygging og kontroll av sars i forbindelse med cruise- og passasjerfergetrafikk

Alle reisende, inkludert passasjerer og besetningsmedlemmer bør kjenne til symptomer på sars og hvordan sars smitter.

Før ombordstigning

Før ombordstigning i cruiseskip anbefaler vi at alle passasjerer og besetningsmedlemmer som siste ti dager har vært i berørt område blir vurdert og får informasjon vedrørende sars. Rederiet og skipet bør ha rutiner for å identifisere passasjerer og besetningsmedlemmer som har oppholdt seg i berørt område siste 10 dager, og sikre en vurdering av disse, for eksempel ved utfylling av et enkelt sars-screening skjema med spørsmål relatert til symptomer, eventuelle nærkontakter og reiserute.

For passasjerferger med kortvarige overfarter, anbefales at alle passasjerer ved ombordstigning får informasjon om sars, i det minste ved tydelig oppslag, slik at spesielt passasjerer som har vært i berørt område nylig får vite hvordan de skal forholde seg.

Passasjerer og besetningsmedlemmer som har vært i berørt område siste 10 dager og som er syke med feber eller andre symptomer, bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt kan gå ombord. Dersom en person fyller overvåkingsdefinisjonen for mulig sars, skal han/hun henvises til sykehus og reisen utsettes til vedkommende er frisk. Dersom det foreligger feber eller andre symptomer, uten at vedkommende fyller overvåkingsdefinisjonen for mulig sars, må kompetent helsepersonell vurdere om det kan dreie seg om sars i utvikling. Dersom sars ikke kan utelukkes, bør vedkommende utsette reisen og følge sykdomsutviklingen hjemme inntil han/hun er frisk.

Dersom et besetningsmedlem eller en passasjer rapporterer å ha vært i nærkontakt med et sannsynlig sars-tilfelle, skal denne utsette reisen, selv om vedkommende er symptomfri. Personen skal oppfordres til å være oppmerksom på symptomer fram til ti dager etter smitteeksponering, og skal i denne perioden følges opp av de lokale helsemyndigheter. Ved symptomer skal helsepersonell kontaktes umiddelbart.

Passasjer og besetningsmedlemmer som siste 10 dager har oppholdt seg i et berørt område, som er friske og som ikke har vært i nærkontakt med en sarssyk, kan fortsette reisen som planlagt, men skal gis informasjon om sars og oppfordres til å kontakte helsepersonell eller ansvarlig offiser på skipet umiddelbart dersom symptomer på sars skulle oppstå.

Under reisen

Skulle besetningsmedlem eller passasjer under reisen få symptomer forenlig med overvåkningsdefinisjonen av sars, skal vedkommende straks kontakte skipets lege eller melde fra til kapteinen. Skipslegen skal gjennom egen vurdering og undersøkelse avgjøre om det kan dreie seg om mulig eller sannsynlig sars, videre iversette de nødvendige smitteverntiltak og melde fra til helsemyndighetene i neste anløpshavn. Kapteinen må rådføre seg med helsepersonell og sørge for at informasjon om symptomer, reiserute og eventuelle nærkontakter formidles til helsemyndighetene i neste havn hvor skipet skal legge til. Dersom nødvendig kapasitet for transport, isolasjon og behandling av pasienten ikke er tilstede i denne havnen, eller pasientens medisinske tilstand krever det, kan skipet bli anmodet om å gå til annen havn.

Passasjerer eller besetningsmedlem som siste par uker har oppholdt seg i berørt område og blir syke med feber eller andre symptomer, men som ikke fyller kriteriene for mulig sars, bør ikke delta i sosiale aktiviteter på skipet, men holde seg i sin lugar inntil han/hun er frisk. Kompetent helsepersonell bør vurdere og gi råd om når vedkommende kan normalisere sitt opphold på skipet.

Ved forekomst av sars på skipet, bør det sørges for at andre passasjerer og besetningsmedlemmer som kan ha vært utsatt for smittesituasjoner, informeres og gis råd om hvordan de skal forholde seg. Skipets lege og/eller kaptein bør konferere med relevant smittevernmyndighet for på best mulig måte å få fastlagt hvem som kan ha vært smitteutsatt, og sikre at de som av smittevernmessige grunner trenger å bli informert, får nødvendig informasjon.

Smitteverntiltak om bord

En passasjer med mulig sars skal isoleres fra andre passasjerer og besetningsmedlemmer, enten i egen sykelugar, eller hvis mulig i isolat med eget ventilasjon- og toalettsystem. Pasienten skal bruke kirurgisk munnbind når andre er tilstede i lugaren og det må påses at vedkommende følger nøye hygieniske råd om hyppig håndvask. Infeksjonsforebyggende standardtiltak skal iverksettes.

Besøk og antall personer som tar hånd om en mulig sars-syk, må reduseres til et absolutt minimum. Under opphold i sykelugaren må det brukes munnbind, engangshansker og eventuelt øyebeskyttelse. Hyppig håndvask er påkrevet, også etter bruk av engangshansker.

Dersom pasienten ikke kan bringes i land for nærmere undersøkelse på sykehus, skal smitteverntiltakene fortsette i minst 10 dager etter opphør av feber, forutsatt at luftveissymptomene er avtagende.

Dersom feber eller luftveissymptomer vedvarer, og selv om sykdommen ikke fyller overvåkingsdefinisjonen av sars, er det viktig at de ulike infeksjonsforebyggende tiltakene opprettholdes. Avgjørelse om opphør av slike tiltak, og derved tillatelse til igjen å delta på skipets sosiale arenaer, skal tas i samråd med lokale helsemyndigheter i neste havn hvor skipet skal legge til.

Ved ankomst i neste havn

Kapteinen har plikt til å varsle havnemyndighetene på anløpsstedet om forekomst av sykdom ombord, og dersom besetning framønstrer skal kapteinen også oppgi eventuell sykdomsårsak til dette.

Ingen må forlate fartøyet før en lege fra de lokale helsemyndigheter (kommunelege) har undersøkt den mulig sars-syke og sporet opp og undersøkt alle nærkontakter. Undersøkende lege må følge retningslinjer som er utarbeidet i forbindelse med smitteverntiltak ved sars.

Dersom undersøkende lege fastslår at den aktuelle passasjeren eller besetningsmedlemmet fyller overvåkningsdefinisjonen på mulig sars, skal pasienten transporteres fra fartøyet til nærmeste sykehus. Umiddelbart etter at den sars-syke har blitt flyttet fra fartøyet, skal lugaren der pasienten har oppholdt seg rengjøres og desinfiseres. Se avsnittet senere i dokumentet.

De lokale helsemyndigheter skal bidra med informasjon om sykdommen, symptomer, smittemåter og forebyggende tiltak til fartøyets passasjerer og besetning.

Skipet kan få fortsette til neste havn etter at de lokale helsemyndigheter har fastslått at ingen om bord, besetning eller passasjerer har symptomer forenlig med sars.

Håndtering av nærkontakter

Alle som har vært i nærkontakt med mulige eller sannsynlige sars-tilfeller skal gis informasjon om sykdommen, symptomer og smittemåter. Nærkontakter til sannsynlige sars-tilfeller skal isoleres (karantene) i ti dager med daglig oppfølging av helsepersonell. Se for øvrig håndtering av nærkontakter. Hvordan dette best skal skje må vurderes av lokal helsemyndighet, evt. i samråd med skipets lege, men man bør helst unngå at disse nærkontaktene reiser videre med skipet. Karantene kan arrangeres på anløpsstedet og overvåkes av helsepersonell. Nærkontakter til en mulig sars-syk skal følges opp av helsepersonell, men trenger ikke være i karantene.

Helsepersonell ombord skal ha ansvar for å følge opp og dokumentere temperaturen daglig. Havner med påstigning og avstigning skal gjøres oppmerksom på nærkontakter om bord og hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom den enkelte nærkontakt ikke har utviklet symptomer forenlig med overvåkingsdefinisjonen på sars innen 10 dager, skal karantenen oppheves.

Rengjøring/desinfeksjon av lugar/lukket avdeling hvor det mulige sars-tilfellet har oppholdt seg

Rengjøringspersonalet må informeres om aktuelle smitteverntiltak og om personlig beskyttelse. Under opphold i sykelugaren, eventuelt den lukkede avdelingen hvor det mulige sars-tilfellet har oppholdt seg, bør det brukes engangshansker, maske, øyebeskyttelse og frakk. Hyppig håndvask er påkrevet.

Desinfeksjon med et godkjent desinfeksjonsmiddel, f.eks et klor eller alkoholholdig preparat er aktuelt:

 • i områder som den sars-syke har berørt, for eksempler armlene og stolrygg, dørhåndtak og toaletter
 • ved søl av kroppsvæsker, for eksempel oppkast, avføring, blod

Alt rengjøringsutstyr skal desinfiseres etter bruk.

Unngå støvsuging med mindre ekstrautstyr til forebygging av smittespredning er tilgjengelig. Våtmopping med et desinfeksjonsmiddel anbefales.

Håndklær og sengetøy må vaskes godt og desinfiseres.