Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «PCR-tester for sars»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • PCR-tester for sars

Artikkel

PCR-tester for sars

Ved Folkehelseinstituttet og universitetssykehusene i Oslo, Bergen,Trondheim og Tromsø er det nå etablert PCR-tester for sars coronaviruset. Undersøkelse med PCR må vurderes opp mot tidspunkt for prøvetaking og type prøvemateriale. Foreløpige antakelser konkluderer med at virusutskillelse i luftveiene er størst mellom dag 6 og 10 etter sykdomsstart.

Ved Folkehelseinstituttet og universitetssykehusene i Oslo, Bergen,Trondheim og Tromsø er det nå etablert PCR-tester for sars coronaviruset. Undersøkelse med PCR må vurderes opp mot tidspunkt for prøvetaking og type prøvemateriale. Foreløpige antakelser konkluderer med at virusutskillelse i luftveiene er størst mellom dag 6 og 10 etter sykdomsstart.


PCR-undersøkelse av prøver fra øvre luftveier kan vise seg utilstrekkelig, da største virusmengde finnes i sekreter i nedre luftveier og i lungevev. I fæcesprøver er det påvist virus-RNA hos 60% av de undersøkte ved dag 6 og hos 100% ved dag 13. Flere prøver og ulike typer prøver øker muligheten for positivt funn. Det foran nevnte må tas med i vurderingen av et negativt funn ved PCR undersøkelse.

PCR-undersøkelse av luftveisprøver i rekonvalesentfasen har liten verdi. Det er foreløpig ikke indisert med PCR-undersøkelse hos asymptomatiske personer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte den 14.08.03 nye råd om overvåking og håndtering av mulige sars-utbrudd i en verden uten kjente sarstilfeller. WHO mener at sars kan komme tilbake, og maner til vedvarende oppmerksomhet om sykdommen. I dette dokumentet anbefaler WHO gode rutiner for oppklaring av mulige nye tilfeller og forebygging av nye utbrudd. Siden det per i dag ikke er noen definerte berørte områder av sars, vil de gamle overvåkingsdefinisjonene som la stor vekt på epidemiologiske data, ikke lenger være brukbare. Det er foreløpig bare PCR-diagnostikk og virusdyrking som muliggjør påvisning av viruset i akuttfasen. Tilgjengeligheten av disse testene er begrenset, og de er tid- og ressurskrevende å utføre. Den initiale diagnostikken blir derfor klinisk, og WHO har revidert de tidligere overvåkingsdefinisjonene. Herunder følger laboratoriedefinisjonen av sars.

Laboratoriedefinisjon av sars

En person har sars hvis han/hun har symptomer og tegn forenlig med sars OG positive laboratoriefunn for sars coronavirus basert på én av følgende kriterier:

a) Positiv PCR for sars coronavirus ved bruk av validert metode:

 • Fra minst to ulike kliniske prøvematerialer ELLER
 • Testing av samme type klinisk materiale innsamlet over to eller flere anledninger i løpet av sykdomsperioden ELLER
 • Ved to ulike tester eller repetert PCR med bruk av et nytt RNA-ekstrakt fra det originale prøvematerialet hver gang prosedyren gjøres.

b) Serokonversjon ved ELISA eller IFA

 • Negativ antistofftest i akuttserum etterfulgt av positiv antistofftest i konvalesensserum (parallelltestet) ELLER
 • Fire ganger økning i antistofftitre mellom akutt- og konvalesensfasesera (parallelltestet).

c) Virusisolering

 • Dyrking av sars coronavirus i cellekultur fra hvilket som helst prøvemateriale OG bekreftelse med PCR ved bruk av validert metode.

Testing bør bare utføres ved nasjonale eller regionale referanselaboratorier etter råd fra WHO.

Nedenfor følger de tidligere anbefalingene for tolkning av laboratorieresultater.

WHOS anbefalinger for tolking av laboratorieresultater:

Positive funn ved sars diagnostikk

a) Bekreftet positiv PCR for sars:

 • ved testing av originalprøven med gjentatt PCR eller
 • i minst 2 ulike typer prøvemateriale (for eksempel nasofarynx- og fæcesprøve) eller
 • i samme type prøvemateriale tatt på 2 ulike dager

b) Serokonversjon påvist ved ELISA eller IFA (immunfluorescens):

 • negativ antistofftest i akutt serum og positiv antistofftest i rekonvalesentserum eller
 • firefold eller større økning i antistofftiter mellom akutt og rekonvalesentserum testet i parallell

c) Virusisolering

 • Sars coronavirus isolert i cellekultur fra pasientprøve, bekreftet med PCR undersøkelse