Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Blodtransfusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blodtransfusjoner

Artikkel

Blodtransfusjoner

Folkehelseinstituttet følger nøye den internasjonale sars-situasjonen og gir råd til publikum, helsetjenesten og helsemyndighetene. USAs legemiddelmyndigheter ga i påsken råd om sars og blodgivning.

Folkehelseinstituttet følger nøye den internasjonale sars-situasjonen og gir råd til publikum, helsetjenesten og helsemyndighetene. USAs legemiddelmyndigheter ga i påsken råd om sars og blodgivning.


Sars og sikkerhet ved transfusjoner

Det er ukjent om sars coronaviruset kan overføres med blod og blodprodukter. Det er mulig at pasientene også har en viremisk periode (dvs. en periode med viruset i blodbanen) før og etter den symptomatiske perioden, slik det er kjent med andre virusinfeksjoner. Det er ukjent hvor lenge etter sykdommen viruset kan være til stede i blodet. Sars coronaviruset har vært påvist med PCR i blod fra en pasient med symptomatisk sars. Det er derfor grunn til å innføre en karantenetid for blodgivning for personer som kan ha vært eksponert for sars og for personer som har gjennomgått sars.

Vi tror ikke sars coronaviruset kan overføres med plasmaderiverte produkter. Produksjonsprosessen for disse er validert for å fjerne eller inaktivere kappekledte RNA-virus som sars coronaviruset.

Folkehelseinstituttets råd

I denne situasjonen anbefaler Folkehelseinstituttet at følgende tiltak umiddelbart iverksettes ved landets blodbanker. Med sars mener vi her “mulig sars” eller “sannsynlig sars” etter overvåkingsdefinisjonene:

  1. Pasienter: Personer som har hatt sars eller som har mottatt behandling for sars, utelukkes fra blodgivning inntil videre.
  2. Nærkontakter: Personer som har hatt nærkontakt med en person med sars, utelukkes fra blodgivning i fire uker etter siste slik kontakt. Med nærkontakt menes å ha pleiet, bodd sammen med eller vært i direkte kontakt med luftveissekret eller kroppsvæsker fra en person med mulig eller sannsynlig sars. Etter fire uker vil man med de serologiske tester som etter hvert vil komme, sikkert kunne utelukke at nærkontakten har vært smittet. Dersom slike nærkontakter utvikler sars, gjelder punkt 1.
  3. Reisende: Personer som har bodd i eller reist i områder berørt av sars, slik disse til enhver tid defineres av Verdens helseorganisasjon, utelukkes fra blodgivning i fire uker etter hjemkomst til Norge. Dersom slike personer utvikler sars, gjelder punkt 1.

Vi er klar over at vi opererer med noe strengere råd enn WHO gjør. Blant annet anbefaler WHO tre ukers utelukkelse fra blodgivning for reisende fra berørte områder, mens vi anbefaler fire uker. (Fire uker velges i Norge av praktiske grunner for å samkjøre med andre definerte karantenetider i transfusjonstjenesten)

Så lenge det er ingen eller få tilfeller av sars i Norge, vil punkt 1 og 2 ovenfor ikke føre til utelukkelse av mange potensielle blodgivere. Heller ikke punkt 3 vil få store konsekvenser for antallet blodgivere i Norge.

Sosial- og helsedirektoratet har bedt landets blodbanker iverksette tiltakene nevnt ovenfor, ifølge pressemelding

Transplantasjoner av organer, vev og celler

Når det gjelder transplantasjoner av organer, vev og celler kan de samme råd gjelde som for transfusjoner. Det bør likevel være rom for individuelle vurderinger ved svært viktig eller livsnødvendig behandling.