Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Trykksak

For pasienter: Skjema for reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskningsformål

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan i noen tilfeller godkjenne atdet i forskning benyttes blodprøver og annet biologisk materialefra pasienter, uten at det innhentes samtykke fra hver pasient. Godkjenning kan gis for medisinske forskningsprosjekter av stor samfunnsmessig interesse. Loven forutsetter at pasienten skal få informasjonogadgang til å reservere seg mot slik forskning. Pasienten kan reservere seg ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet.Bestill

Last ned