Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Utvidelse av den nasjonale prevalensundersøkelsen i sykehus

Hensikten med utvidelsen er å delta i den europeiske overvåkingen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk samt å kartlegge indikatorer som kan bidra til å forebygge HAI og antibiotikaresistens. Resultatene fra kartleggingen vil også inngå i en nasjonal situasjonsbeskrivelse av smittevernet.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) er ansvarlige for den europeiske prevalensundersøkelsen som gjennomføres i sykehus i hele EU og EØS i perioden 2016-2017. Folkehelseinstituttet vil levere resultater fra den nasjonale prevalensundersøkelsen som skal gjennomføres i sykehus 8. november, (i henhold til nasjonal mal), til ECDC. Dette gjelder imidlertid kun for sykehus som i tillegg:

  1. Registrerer "frivillige" HAI beskrevet i malen for gjennomføring av den nasjonale prevalensundersøkelsen, jamfør nyttige lenker nedenfor.
  2. Gjennomfører struktur- og prosessindikatorundersøkelsen beskrevet i malen for gjennomføring av den europeiske prevalensundersøkelsen (side 12-17), jamfør nyttige lenker nedenfor. Indikatorundersøkelsen skal gjennomføres på sykehusnivå.

Folkehelseinstituttet oppfordrer sykehusene til å delta i den utvidete prevalensundersøkelsen i november. Mer detaljert informasjon om undersøkelsen er sendt til de enkelte sykehus via de regionale kompetansesentrene i smittevern. Informasjonen er også sendt til de regionale helseforetakene.

Nyttige lenker for gjennomføring av undersøkelsen

  • HAI og kasusdefinisjoner
  • Nasjonal registreringsmal for prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus
  • Vedlegg 3_Helsetjenesteassosierte infeksjoner for bruk på avdeling (docx.)
  • Vedlegg 5_Helsetjenesteassoierte infeksjoner for bruk på avdeling_frivillige infeksjoner (docx.)
  • Protocol for the point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals (PDF)
  • Registreringsskjemaer for struktur- og prosessindikatorene (PDF)
  • Norsk veiledning til struktur- og prosessindikatorene (PDF)
  • Nettundervisning holdt 26.10.2017 om utvidet nasjonal prevalensundersøkelse i november 2017 (PDF)

Innlevering av data

Alle HAI (obligatoriske og frivillige) kan registreres i PIAHnett. De kan også leveres i xml-filer til PIAHnett uten endring av format. Indikatorundersøkelsen gjennomføres ved å skrive ut de tre skjemaene, fylle dem ut manuelt, skanne dem og sende dem i e-post til prevalens@fhi.no. Folkehelseinstituttet vil overføre data til ECDC, og sørge for at sykehusene er anonymisert før oversending.