Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Oversikt over vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert

Colourbox
Illustrasjonsfoto. Foto: colourbox.com

Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den begynner vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger programmet i tabellen under. Rotavirusvaksine gis i munnen. Alle de andrevaksinene settes med sprøyte.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Oppdatert informasjon: Vaksinasjonsveilederen 

 

 

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer.

Kombinasjonsvaksiner

Helt siden starten på det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1952 er det brukt kombinasjonsvaksiner. Kombinasjonsvaksiner inneholder vaksiner mot flere sykdommer i samme sprøyte. Det betyr færre stikk for barnet og mindre tilsetningsstoffer totalt i vaksinene. Det er færre bivirkninger etter kombinasjonsvaksinene enn når vaksinene gis hver for seg.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Når og hva vaksineres det mot i barnevaksinasjonsprogrammet
Barnets alder Vaksinasjon mot Preparatnavn Antall stikk

6 uker

Vaksine mot rotavirus - publikumsinformasjon (gis i munnen)

Rotarix "GSK" (slv.no)

-

3 md

Vaksine mot rotavirus - publikumsinformasjon (gis i munnen)

Sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B  

Pneumokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Rotarix "GSK" (slv.no)

Infanrix-Polio+Hib  "GSK" (slv.no) / Hexyon "Sanofi Pasteur-MSD"

Prevenar 13 "Pfizer" (slv.no)

-

2

 

5 md

Sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B  

Pneumokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Infanrix-Polio+Hib  "GSK" (slv.no) / Hexyon "Sanofi Pasteur-MSD"

Prevenar 13 "Pfizer" (slv.no)

2

12 md

Sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B  

Pneumokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Infanrix-Polio+Hib  "GSK" (slv.no) / Hexyon "Sanofi Pasteur-MSD"

Prevenar 13 "Pfizer" (slv.no)

2

15 md

MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder i barnevaksinasjonsprogrammet

Priorix "GSK" (slv.no)

1

2.klasse
(7-8 år)

Firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) Tetravac "SPMSD" (slv.no) 1

6.klasse
(11-12 år)

MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder i barnevaksinasjonsprogrammet

Priorix "GSK" (slv.no)

1

7.klasse, jenter
(12-13 år)

Vaksine mot HPV (Humant papillomavirus) - publikumsinformasjon  3 doser
(Vaksine mot livmorhalskreft)

Gardasil "SPMSD" (slv.no) 1

10.klasse
(15-16 år)

Firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)

Boostrix polio "GSK" (slv.no)  1
  BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet 1 dose* BCG-vaksine, frysetørret "SSI" (slv.no)  

*For barn i definerte risikogrupper

Før vaksinasjon

Før vaksinasjonen vil helsesøster spørre om barnet er friskt og om det har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. Husk å informerehelsesøster dersom barnet har allergi eller andre helseproblemer. Har barnet nylig fått et legemiddel eller vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet må det også opplyses om dette. I tillegg må helsesøster informeres dersom mor har fått legemidler som påvirker immunsystemet under svangerskapet eller i ammeperioden fordi det da kan være aktuelt å utsette vaksinasjon med noen vaksiner.

Det er ufarlig å vaksinere et barn som er forkjølet eller litt ute av form på annen måte. Det er imidlertid vanlig å utsette vaksinasjonen ved akutt sykdom og ved feber over 38 ˚C.

Barn som har hatt spesielle reaksjoner etter tidligere vaksinasjon og barn med alvorlig eller langvarig sykdom, bør vurderes av lege før vaksinasjon. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å spesialtilpasse vaksinasjonsprogrammet.

jenter, barn.jpg

Etter vaksinasjon

De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon.

Feber over 39°C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret for barnet.

Reaksjoner på vaksiner (bivirkninger)

  • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet forekommer fra tid til annen etter alle vaksiner som settes med sprøyte og kan vare i noen dager.
  • Lett feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst i 1–2 døgn de første dagene etter vaksinasjon forekommer hos opptil 1 av 10 barn etter vaksinasjon. Feber over 39,5 ˚C er uvanlig.
  • Hos småbarn kan raskt stigende feber føre til feberkramper. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men kan oppleves som dramatisk. Lege bør kontaktes for å utelukke annen akutt sykdom.
  • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid at barnet reagerer på stikket/smertene eller situasjonen.
  • Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller. De farligste allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon. Derfor skal barnet vente på helsestasjonen i minst 20 minutter etter vaksinasjonen.

Nedre aldersgrenser for vaksiner og vaksinasjon av barn som er født for tidlig

Det kan være nødvendig å ta spesielle hensyn ved vaksinasjon av for tidlig fødte barn. Det er også en nedre aldersgrense for noen vaksiner.

Vaksinasjon av barn med spesielle tilstander/sykdommer

Det kan være nødvendig å ta spesielle hensyn ved vaksinasjon av barn med spesielle sykdommer og/eller tilstander. Les mer om dette i Vaksinasjonsboka: