Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Formidling av elektroniske artikler – bestemmelser og regelverk

Det er spesielle bestemmelser for videreformidling av e-artikler. Disse kan være særlig nyttig å vite om for ansatte i våre eksterne samarbeidsetater.

Det er de forskjellige leverandørene av elektroniske tidsskrifter som avgjør hvordan elektroniske artikler formidles til sluttbruker. Det er i dag ingen leverandører som tillater formidling av elektroniske artikler direkte til sluttbruker, siden faren for ulovlig deling og manipulasjon av elektronisk materiale anses som for stor.

For hvem?

Disse bestemmelsene er gjeldende for alle etater og enkeltbrukere som bestiller artikler fra biblioteket. Bestemmelsene gjaldt også når etatene hadde eget bibliotek.

Levering av bestilte e-artikler

For å sørge for kortest mulig leveringstid også etter tap av lokalt bibliotek, ble det ved de fleste etatene inngått avtale om formidling av elektroniske artikler til postmottak hos den enkelte etat.

Artiklene skrives ut hos postmottaket ved den enkelte etat, og sendes i internpost til sluttbruker.

For de etatene som ikke har inngått avtale om levering til postmottak, sendes artiklene med vanlig post.

Bibliotek for helseforvaltningen ligger hos Folkehelseinstituttet, men leverer bibliotektjenester også til ansatte i Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Statens helsetilsyn.