1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tjenester > biobanken

Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

Biobanken ved FHI

Om Biobanken ved Folkehelseinstituttet

Enhet for Biobank (Biobanken) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt ble etablert som en forskningsbiobank i 1999 og er i dag en moderne og effektiv biobank. Biobanken kan tilby håndtering og lagring av humane biologiske prøver for oppdragsgivere med behov for trygge, effektive og skreddersydde løsninger.

Biobank lagringBiobanken kan tilby en rekke tjenester innen biobanking enten du bare har behov for fryserplass eller også planlegging og innsamling. Vi kan lage tilpassede løsninger og utarbeide avtaler som er skreddersydd dine behov.

Biobanken har et veletablert og profesjonelt system for mottak og behandling av biologisk materiale, med gode kvalitetsrutiner og protokoller. Dette gir sikkerhet og sporbarhet for alle prøver lagret i Biobanken.

Våre tjenester:

 • Rådgivning innen praktisk planlegging og studiedesign, inkludert protokoller for prøvetakning og prøvehåndtering 
 • Mottak og registrering av biologisk materiale, inkluderert IT-løsninger som sørger for full sporbarhet gjennom alle prosesser 
 • Behandling av prøver, inkludert DNA-ekstraksjon, normalisering og fordeling til lagringsmedier 
 • Lagring av biologisk materiale ved ulike temperaturer 
 • Effektivt uttak, både manuelt og automatisert

Kvalitetssikringsrutiner

Biobanken ble i 2014 sertifisert etter ISO-standard 9001-2008. Vi har gode etablerte rutiner med skriftlige dokumenter for blant annet alle prosedyrer, avvikshåndtering, vedlikehold av maskinparken og opplæring av ansatte. Vi har også et kontinuerlig program for kvalitetskontroll av langtidslagret urin og plasma, samt DNA og RNA som er samlet inn i MoBa.

Alle våre ansatte har teknisk eller akademisk bakgrunn innen blant annet kjemi, biokjemi og mikrobiologi.

Film

Presentasjon av Biobankens tjenester: 

Om artikkelen:
Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=86982
Publisert 29.11.2010, Oppdatert 18.06.2015, 11:05