1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > overvekt og fedme

Tema: Overvekt og fedme

Illustrasjonsfoto Colourbox.com

En norsk 40-åring veier i dag fem kg mer enn en 40-åring gjorde rundt 1985. Over halvparten av norske 40-45-åringer er overvektige når vi legger Verdens helse-organisasjons (WHO) definisjon til grunn. Økning i overvekt og fedme sees over hele verden.

Magefett øker risiko for hjerteinfarkt

Magefett øker risiko for hjerteinfarkt

En stor midje-hofte-ratio er en viktigere risikofaktor for hjerteinfarkt enn vekt, og særlig for kvinner under 60 år. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen.
Les hele saken [13.04.2016]
Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [27.02.2015]
Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning. Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport.

Les hele saken [20.08.2014]
Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.
Les hele saken [05.06.2014]
Sårbare vekstfaser for utvikling av overvekt hos barn

Sårbare vekstfaser for utvikling av overvekt hos barn

Høy fødselsvekt, rask vekst i løpet av barnets første ni måneder og høy kroppsmasseindeks fra toårsalder er kritiske perioder for utvikling av overvekt og fedme ved åtteårsalder, viser en ny undersøkelse fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [08.04.2014]
Fedme påvirker sædkvaliteten

Fedme påvirker sædkvaliteten

Tidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet. Forskere ved Folkehelseinstituttet tar nå del i en ny studie som undersøker hvorfor fedres sædkvalitet går ned når kroppsvekten går opp.
Les hele saken [24.03.2014]
Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner

Barnevekststudien:

Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner

I små kommuner er en større andel barn overvektige enn i store kommuner. Det viser 2010-data fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.

Les hele saken [01.10.2013]
Storrøykarar med fedme har vesentleg auka risiko for tidleg død

Storrøykarar med fedme har vesentleg auka risiko for tidleg død

Førtiårige mannlege storrøykarar med fedme hadde over 50 prosent risiko for å døy før fylte 70 år. For kvinner i same kategori var risikoen i overkant av 30 prosent. Det viser resultat i ein studie frå Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Les hele saken [21.05.2013]
Sammenheng mellom fars alder og sønnens vekt

Sammenheng mellom fars alder og sønnens vekt

Menn som var født da fedrene var 50 år eller eldre har høyere sannsynlighet for fedme enn menn som var født da fedrene var tenåringer, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [26.11.2012]
Hva betyr foreldres vekt for barnet?

Hva betyr foreldres vekt for barnet?

Det kan se ut til at mors vekt kan gi utslag både i for tidlig fødsel med lav fødselsvekt og risiko for overvekt hos barnet ved treårsalder. Men far kan bety like mye for barns vekt ved treårsalder, med sitt bidrag av gener og felles livsmiljø. Det viser studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Les hele saken [26.09.2012]