1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > barns helse

Tema: Barn og unges helse

illustrasjon colourbox.com

Informasjon om psykiske og fysiske helseforhold blant barn og unge i Norge.

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.
Les hele saken [01.07.2015]
Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling

Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling

Til tross for at nivåene av miljøgiftene PCB og DDE er betydelig lavere nå enn tidligere, er de fortsatt forbundet med barns vekstutvikling, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Studien kombinerer data fra sju europeiske land, deriblant Norge.
Les hele saken [06.03.2015]
God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

Ny rapport:

God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn. Faktorene som synes å virke inn på barna er blant annet plass til læringsaktiviteter, utdanning hos personalet, relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barnehagen og gruppestørrelse.
Les hele saken [18.02.2015]
Første leveår viktig for å etablere gode matvaner og unngå overvekt

Første leveår viktig for å etablere gode matvaner og unngå overvekt

Barn som er overvektige ved ett års alder har stor risiko for også å være overvektige når de er sju år.
Les hele saken [12.01.2015]
Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

For barn i familier med dårlig råd kan plass i barnehage være beskyttende mot atferdsvansker. Det viser en ny studie Folkehelseinstituttet har bidratt til.
Les hele saken [24.10.2014]
Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning. Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport.

Les hele saken [20.08.2014]
Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Uheldige drikkemønstre hos mor før svangerskapet kan øke risikoen for tidlig utvikling av atferdsvansker hos barnet. Det viser en ny studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Tidlig hjelp og støtte til mødrene og deres barn kan forebygge utviklingen av langvarige atferdsvansker.
Les hele saken [01.08.2014]
God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet undersøkes hvordan variasjon i kvalitet mellom norske barnehager henger sammen med psykisk og språklig fungering hos barn. Resultatene viser at barn som har gode relasjoner til voksne i barnehagen fungerer bedre språklig og psykisk enn barn med dårlige relasjoner.
Les hele saken [20.03.2014]
Risikofaktorar for vedvarande åtferdsvanskar hjå små barn

Risikofaktorar for vedvarande åtferdsvanskar hjå små barn

Allereie ved 18 månaders alder er det mogleg å identifisere faktorar som aukar sannsynet for at åtferdsvanskar hjå barn forblir stabile gjennom barne- og ungdomsåra. Belastningar på familien og alderen til mor er dei viktigaste faktorane. Dette viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [10.02.2014]
Mødrer til barn med åtferdsvanskar sluttar å jobbe

Mødrer til barn med åtferdsvanskar sluttar å jobbe

Mødrer til småbarn med åtferdsvanskar trekkjer seg i større grad ut av arbeidslivet enn mødrer med barn utan åtferdsvanskar, viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [27.11.2013]