1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > barns helse

Tema: Barns helse

illustrasjon colourbox.com

Informasjon om psykiske og fysiske helseforhold blant barn i Norge.

Risikofaktorar for vedvarande åtferdsvanskar hjå små barn

Risikofaktorar for vedvarande åtferdsvanskar hjå små barn

Allereie ved 18 månaders alder er det mogleg å identifisere faktorar som aukar sannsynet for at åtferdsvanskar hjå barn forblir stabile gjennom barne- og ungdomsåra. Belastningar på familien og alderen til mor er dei viktigaste faktorane. Dette viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [10.02.2014]
Mødrer til barn med åtferdsvanskar sluttar å jobbe

Mødrer til barn med åtferdsvanskar sluttar å jobbe

Mødrer til småbarn med åtferdsvanskar trekkjer seg i større grad ut av arbeidslivet enn mødrer med barn utan åtferdsvanskar, viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [27.11.2013]
Hvordan går det med adopterte barn?

Ny rapport om adopsjon

Hvordan går det med adopterte barn?

Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste. Likevel - adopterte har hatt en utfordrende start på livet, noe som gir økt risiko for psykiske plager og lidelser. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [25.11.2013]
Ny studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet

Ny studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet

Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. En ny studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, antyder at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling.

Les hele saken [25.10.2013]
Påvirker barns omsorgsbehov mors yrkesdeltakelse?

Påvirker barns omsorgsbehov mors yrkesdeltakelse?

Ved hjelp av 40 000 mødre har Folkehelseinstituttet undersøkt om småbarnsmødres yrkesdeltakelse blir påvirket av at barnet har særlige omsorgsbehov.
Les hele saken [09.09.2013]
Ingen økning i andel overvektige barn 2008-2012

Resultater Barnevekststudien 2008-2012:

Ingen økning i andel overvektige barn 2008-2012

Andelen tredjeklassinger med overvekt ser ikke ut til å øke. Det viser nye resultater fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet. I gjennomsnitt er 16 prosent av tredjeklassingene overvektige.

Les hele saken [29.08.2013]
Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn

Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn

Usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer i tidlige barneår. Det viser en ny studie basert på informasjon fra over 23 000 mødre i Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. 
Les hele saken [27.08.2013]
Skal undersøkje kvifor vi får astma og allergi

Skal undersøkje kvifor vi får astma og allergi

Førekomsten av astma hos barn ser ut til å auke, men det er framleis uklart kvifor. Folkehelseinstituttet skal undersøkje årsaker til utvikling av luftvegsplager og astma hos barn. I løpet av hausten blir barn frå Den norske mor og barn-undersøkinga inviterte til å delta i studien "BraPust". 
Les hele saken [23.08.2013]
Skilsmissekurs demper konflikt mellom foreldre

Ny rapport om samlivsbrudd og tiltak:

Skilsmissekurs demper konflikt mellom foreldre

Mange barn opplever skilsmisse og samlivsbrudd hvert år, og foreldrekonflikter kan være forbundet med alvorlige følger for barna. Hovedmålet med foreldrekurs etter skilsmisse er å dempe konflikt for barnets beste og enkelte slike kurs kan være godt egnet til å dempe foreldrekonflikter, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [24.07.2013]
Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp

Ny rapport

Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp

Minst 30,000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling. Registerkoblinger vil kunne gi en bedre oversikt. Dette viser en ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet, utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Les hele saken [19.06.2013]