1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > adhd

Tema: ADHD

ADHD

ADHD - forskning og studier ved Folkehelseinstituttet

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet. Folkehelseinstituttet driver flere forskningsprosjekter og er engasjert i en større studie for å øke kunnskapen om tidlige tegn og finne årsaker til ADHD.

Barn og unge med ADHD har ofte tilleggsvansker. Mer enn halvparten har en eller annen form for atferdsforstyrrelse og mange har lærevansker i form av lese-, skrive- eller matematikkvansker.

Det er usikkert hvor mange barn som fortsatt har symptomer i voksen alder. I Norge har vi ikke undersøkelser som viser hyppigheten av ADHD blant voksne.

Folkehelseinstituttet deltar i forskning på ADHD. I 2007 startet en stor studie av ADHD hos barn i førskolealder. Hovedformålet med studien er å skaffe kunnskap om tidlige kjennetegn, utviklingsforløp og årsaker. Studien er unik i verdenssammenheng fordi den tar utgangspunkt i Den norske mor- og barnundersøkelsen som følger barna fra før fødselen.

 

 

 

 

Om artikkelen:
Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=103240
Publisert 13.12.2013, Oppdatert 12.06.2015, 10:31