1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > studier > den norske mor og barn-undersøkelsen

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

illustrasjon colourbox.com

MoBa er en unik studie der vi har rekruttert mer enn 90 000 gravide kvinner i årene 1999-2008. Noen har født flere barn som er med i MoBa, de siste barna ble født i 2009. Over 70 000 fedre har deltatt. Vi vil nå holde kontakt med disse familiene i mange år framover, stadig samles det inn data gjennom spørreskjema.

Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Uheldige drikkemønstre hos mor før svangerskapet kan øke risikoen for tidlig utvikling av atferdsvansker hos barnet. Det viser en ny studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Tidlig hjelp og støtte til mødrene og deres barn kan forebygge utviklingen av langvarige atferdsvansker.
Les hele saken [01.08.2014]
Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Folkehelseinstituttet har laget en film om Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Vi vil takke deltakerne for at de bidrar til undersøkelsen og inspirere dem til å fortsette å være med. Vi ønsker at foreldrene og barna i MoBa blir med oss så lenge som mulig. Da får vi solide data å forske på som kan bidra til å forebygge alvorlige sykdommer.
Les hele saken [30.05.2014]
Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [15.04.2014]
Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Flere studier har sett på eventuelle sammenhenger mellom fedme hos gravide og risikoen for at barnet får utviklingsforstyrrelser. Forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet er den første som har forsket på fedme hos far. En ny studie viser at fars fedme kan være en større risikofaktor når det gjelder utvikling av autisme hos barnet enn mors fedme.
Les hele saken [07.04.2014]
God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet undersøkes hvordan variasjon i kvalitet mellom norske barnehager henger sammen med psykisk og språklig fungering hos barn. Resultatene viser at barn som har gode relasjoner til voksne i barnehagen fungerer bedre språklig og psykisk enn barn med dårlige relasjoner.
Les hele saken [20.03.2014]
Vil undersøke hvorfor det er regionale forskjeller i forekomst, oppfølging og behandling av ADHD

Vil undersøke hvorfor det er regionale forskjeller i forekomst, oppfølging og behandling av ADHD

De senere årene har det vært en økning i antall barn og unge som får diagnose og medikamentell behandling for ADHD. Forskerne finner også regionale ulikheter i forekomst, henvisning og behandling av ADHD, men de vet fortsatt lite om hva dette skyldes.
Les hele saken [10.03.2014]
Grovt og grønt kosthold kan forebygge for tidlig fødsel

Grovt og grønt kosthold kan forebygge for tidlig fødsel

Grønnsaker, frukt, fisk og grovt brød er viktig for mor og barn. Men gravide spiser også pølser, loff og chips. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gode nyheter til gravide: – Vår forskning viser at grovt og grønt virker beskyttende mot for tidlig fødsel, selv om gravide også spiser mindre sunne matvarer i tillegg, sier seniorforsker Anne Lise Brantsæter.
Les hele saken [05.03.2014]
Kjønn og gener spiller en viktig rolle i forsinket språkutvikling hos barn

Kjønn og gener spiller en viktig rolle i forsinket språkutvikling hos barn

En ny studie som bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gutter har større risiko for forsinket språkutvikling enn jenter. Forskerne fant også at lese- og skrivevansker i familien innebar økt risiko.
Les hele saken [05.02.2014]
Tildelt pris for autismeforskning

Tildelt pris for autismeforskning

Pål Surén, doktorgradsstipendiat på Folkehelseinstituttet, er tildelt prisen for beste forskningsartikkel innen forskning på rusmidler og psykisk helse. Prisen deles ut i regi av Norges Forskningsråd hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag.
Les hele saken [05.02.2014]
Skal undersøke hvorfor vi får cøliaki

Skal undersøke hvorfor vi får cøliaki

Hvert år får mer enn 400 barn i Norge cøliaki. Med unntak av enkelte arvelige faktorer, vet vi lite om hva som påvirker risikoen for sykdommen. En studie på Folkehelseinstituttet skal de neste årene undersøke hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer på risikoen for cøliaki. Nå sendes det ut invitasjon til over 700 deltakere i Den norske mor og barn-undersøkelsen om å delta i studien.
Les hele saken [24.01.2014]