1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > studier > den norske mor og barn-undersøkelsen

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

illustrasjon colourbox.com

MoBa er en unik studie der vi har rekruttert mer enn 90 000 gravide kvinner i årene 1999-2008. Noen har født flere barn som er med i MoBa, de siste barna ble født i 2009. Over 70 000 fedre har deltatt. Vi vil nå holde kontakt med disse familiene i mange år framover, stadig samles det inn data gjennom spørreskjema.

HARVEST: Bedre helse ved bruk av biobanker

HARVEST: Bedre helse ved bruk av biobanker

HARVEST-prosjektet har som mål å lage en nasjonal database av genotyper som skal være tilgjengelig for forskere sammen med data om miljøeksponeringer og helse fra helseundersøkelsene og helseregistre. Formålet med forskningen er å finne årsaker til sykdommer, og å forstå hvordan genetiske faktorer påvirker progresjon og alvorlighetsgrad av sykdom. Forskere kan søke Forskningsrådet om midler innen 15. april 2015. 
Les hele saken [24.03.2015]
Tidsskriftet Norsk Epidemiologi oppsummerer MoBa-forskning gjennom 15 år

Tidsskriftet Norsk Epidemiologi oppsummerer MoBa-forskning gjennom 15 år

Norsk Epidemiologi (NOFE) har gitt ut et spesialnummer om Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).
Les hele saken [20.03.2015]
God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

Ny rapport:

God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn. Faktorene som synes å virke inn på barna er blant annet plass til læringsaktiviteter, utdanning hos personalet, relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barnehagen og gruppestørrelse.
Les hele saken [18.02.2015]
Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

Tvillingmødre har større risiko for å bli deprimerte enn andre mødre. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [22.01.2015]
Første leveår viktig for å etablere gode matvaner og unngå overvekt

Første leveår viktig for å etablere gode matvaner og unngå overvekt

Barn som er overvektige ved ett års alder har stor risiko for også å være overvektige når de er sju år.
Les hele saken [12.01.2015]
Ammestopp hindrer ikke bekkensmerter

Ammestopp hindrer ikke bekkensmerter

At ammestopp kan redusere bekkenleddsmerter etter fødsel er en utbredt oppfatning både blant helsepersonell og nybakte mødre. Forskning fra Den norske mor og barn-undersøkelsen slår beina under denne myten.
Les hele saken [03.12.2014]
Camilla Stoltenberg æresdoktor

Camilla Stoltenberg æresdoktor

Folkehelseinstituttets direktør hedret av Københavns Universitet.
Les hele saken [28.11.2014]
MoBa-filmen er tekstet på engelsk

MoBa-filmen er tekstet på engelsk

Vi har laget et kortversjon av MoBa-filmen som er tekstet på engelsk. Den er tenkt brukt i presentasjoner av MoBa på møter, seminarer og konferanser med beslutningsdeltakere, forskere og samarbeidspartnere i inn- og utland.
Les hele saken [27.10.2014]
Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

For barn i familier med dårlig råd kan plass i barnehage være beskyttende mot atferdsvansker. Det viser en ny studie Folkehelseinstituttet har bidratt til.
Les hele saken [24.10.2014]