1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > studier > den norske mor og barn-undersøkelsen

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

illustrasjon colourbox.com

MoBa er en unik studie der vi har rekruttert mer enn 90 000 gravide kvinner i årene 1999-2008. Noen har født flere barn som er med i MoBa, de siste barna ble født i 2009. Over 70 000 fedre har deltatt. Vi vil nå holde kontakt med disse familiene i mange år framover, stadig samles det inn data gjennom spørreskjema.

MoBa-filmen er tekstet på engelsk

MoBa-filmen er tekstet på engelsk

Vi har laget et kortversjon av MoBa-filmen som er tekstet på engelsk. Den er tenkt brukt i presentasjoner av MoBa på møter, seminarer og konferanser med beslutningsdeltakere, forskere og samarbeidspartnere i inn- og utland.
Les hele saken [27.10.2014]
Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

Barnehage kan beskytte barn i lavinntektsfamilier mot atferdsvansker

For barn i familier med dårlig råd kan plass i barnehage være beskyttende mot atferdsvansker. Det viser en ny studie Folkehelseinstituttet har bidratt til.
Les hele saken [24.10.2014]
Full fest i bløte Bergen

Full fest i bløte Bergen

Lørdag 20. september feiret vi MoBa-jubileum. Det var litt av en markering. 1500 spente MoBa-deltakere og deres familier lot ikke regnet spolere bursdagsfeiring i Bergen. De kledde bare ekstra godt på seg.
Les hele saken [25.09.2014]
Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open.
Les hele saken [15.09.2014]
Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Uheldige drikkemønstre hos mor før svangerskapet kan øke risikoen for tidlig utvikling av atferdsvansker hos barnet. Det viser en ny studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Tidlig hjelp og støtte til mødrene og deres barn kan forebygge utviklingen av langvarige atferdsvansker.
Les hele saken [01.08.2014]
Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Folkehelseinstituttet har laget en film om Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Vi vil takke deltakerne for at de bidrar til undersøkelsen og inspirere dem til å fortsette å være med. Vi ønsker at foreldrene og barna i MoBa blir med oss så lenge som mulig. Da får vi solide data å forske på som kan bidra til å forebygge alvorlige sykdommer.
Les hele saken [30.05.2014]
Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [15.04.2014]
Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Flere studier har sett på eventuelle sammenhenger mellom fedme hos gravide og risikoen for at barnet får utviklingsforstyrrelser. Forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet er den første som har forsket på fedme hos far. En ny studie viser at fars fedme kan være en større risikofaktor når det gjelder utvikling av autisme hos barnet enn mors fedme.
Les hele saken [07.04.2014]
God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet undersøkes hvordan variasjon i kvalitet mellom norske barnehager henger sammen med psykisk og språklig fungering hos barn. Resultatene viser at barn som har gode relasjoner til voksne i barnehagen fungerer bedre språklig og psykisk enn barn med dårlige relasjoner.
Les hele saken [20.03.2014]
Vil undersøke hvorfor det er regionale forskjeller i forekomst, oppfølging og behandling av ADHD

Vil undersøke hvorfor det er regionale forskjeller i forekomst, oppfølging og behandling av ADHD

De senere årene har det vært en økning i antall barn og unge som får diagnose og medikamentell behandling for ADHD. Forskerne finner også regionale ulikheter i forekomst, henvisning og behandling av ADHD, men de vet fortsatt lite om hva dette skyldes.
Les hele saken [10.03.2014]