1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > helseregistre > reseptregisteret

Reseptregisteret

illustrasjon colourbox.com

Om Reseptregisteret

Reseptregisteret inneholder en komplett oversikt over alle reseptpliktige legemidler som er utlevert fra apotek fra og med 2004. Også legemidler til sykehus/sykehjem inngår, men ikke på individnivå. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av legemidler til dyr. Personopplysninger finnes kun i avidentifisert (pseudonymisert) form.

Alle landets apotek registrerer resepter elektronisk, og opplysningene kommer inn i Reseptregisteret i pseudonymisert form. Enkeltindivider er anonymisert ved hjelp av et personentydig pseudonym som erstatter personnummer. Dette gjør det mulig å knytte legemiddelbruk til enkeltindivider uten å vite hvem de er.

Personopplysninger utleveres ikke fra Reseptregisteret. Registeret reguleres i forskrift av 17. oktober 2003 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister.

Om artikkelen:
Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=53574
Publisert 08.07.2005, Oppdatert 26.03.2015, 07:47