1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > røyking og snus

Tema: Røyking og snus

Røyking-og-snus

Nikotin er et avhengighetsskapende stoff, i tillegg inneholder sigarettrøyk en rekke helseskadelige kjemiske stoffer. I Norge røyker nå om lag 25 prosent av voksne daglig eller av og til. På disse sidene finner du informasjon om tobakk og helse og utviklingen av ”tobakksepidemien” i Norge.

Reviderte importtall i rapport om snus

Reviderte importtall i rapport om snus

Folkehelseinstituttets rapport "Helserisiko ved bruk av snus" fra 2014 inneholder nå nye importtall. Denne saken viser en figur på import av snus til Norge fra 2000–2013. Figuren er ikke med i revidert rapport.  
Les hele saken [23.12.2014]
Over en halv million snusbrukere i Norge

Over en halv million snusbrukere i Norge

Om lag 350 000 personer bruker snus daglig og 175 000 bruker snus av og til. Det viser  rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» fra Folkehelseinstituttet.

Les hele saken [19.12.2014]
En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En omfattende, internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser at røyking i svangerskapet er et utbredt problem i Europa. Omtrent en av fire kvinner klarer ikke å stumpe røyken når de blir gravide. I Norge er andelen mindre, men røyking i svangerskapet utgjør likevel en betydelig helserisiko også her til lands.

Les hele saken [21.07.2014]
Fedrar som røykjer kan få barn med genetiske endringar

Fedrar som røykjer kan få barn med genetiske endringar

Menn som har ein usunn livsstil, får fleire endringar i arvestoffet sitt enn menn med ein sunnare livsstil. Endringane oppstår også i kjønnscellene slik at barna kan arve desse mutasjonane, viser ein ny internasjonal studie frå Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [29.07.2013]
Storrøykarar med fedme har vesentleg auka risiko for tidleg død

Storrøykarar med fedme har vesentleg auka risiko for tidleg død

Førtiårige mannlege storrøykarar med fedme hadde over 50 prosent risiko for å døy før fylte 70 år. For kvinner i same kategori var risikoen i overkant av 30 prosent. Det viser resultat i ein studie frå Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Les hele saken [21.05.2013]
Røyking i svangerskapet påvirker gener

Røyking i svangerskapet påvirker gener

Røyking i svangerskapet kan føre til endringar i korleis genar hos barnet uttrykkjer seg. Dette er funne i ein ny studie frå den norske Mor og barn-undersøkinga. Kunnskapen om at røyking påverkar barnet si helse er ikkje ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påverknad, er nye funn.
Les hele saken [29.11.2012]
Faktorer som medvirker til at man starter eller slutter med tobakk

Faktorer som medvirker til at man starter eller slutter med tobakk

I sin doktorgradsavhandling har Liv Grøtvedt, seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet, studert ungdommers sosiale profil for bruk av snus og røyk, overganger mellom snusbruk og røyking fra 16 til 19 år, samt grunner til røykeslutt hos voksne.
Les hele saken [18.09.2012]
Unge snusbrukere har økt risiko for kombinasjonsbruk av snus og røyk

Unge snusbrukere har økt risiko for kombinasjonsbruk av snus og røyk

Gutter som brukte kun snus som 16-åringer hadde en økt risiko for å være kombinasjonsbrukere av røyk og snus som 19-åringer. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Les hele saken [04.06.2012]
Vasspipe - berre kos?

Vasspipe - berre kos?

Vasspiper har vore nytta i Afrika og Asia i fleire hundre år. Dei siste åra er vasspiper blitt teke i bruk over heile verda. Mange vasspiperøykjarar trur at denne typen røyking er mindre farleg, men det er sannsynlegvis ikkje tilfelle. Røyken frå vasspiper inneheld talrike giftige samanbindingar som er kjent for å kunne bidra til/gi lungekreft, hjartesjukdom og andre sjukdommar, åtvarar Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [02.09.2011]
Tilsetjingsstoff i tobakk – helseskadelege?

Tilsetjingsstoff i tobakk – helseskadelege?

Bruk av tobakksprodukt inneber ein betydeleg risiko for helseskadar. Fjerning av tilsetjingsstoff gjer neppe tobakksprodukt særleg mindre helseskadelege, men slike stoff kan bidra til auka røyking. Folkehelseinstituttet meiner at bruken av tilsetjingsstoff regelmessig bør gjennomgå ei vurdering, slik at ein kan fange opp eventuell helsefare knytt til desse stoffa. 

Les hele saken [24.08.2011]