1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > studier > tvillingstudier (nasjonalt tvillingregister)

Tvillingstudier

illustrasjon colourbox.com

Tvillinger gir unike bidrag til forskning

Hvorfor er folk forskjellige - skyldes det arv eller miljø – eller begge deler? Dette er bare ett av flere viktige spørsmål tvillinger kan hjelpe forskerne med å løse.

Tvillingpar. Foto: Colourbox.comMålet for tvillingstudiene ved Folkehelseinstituttet er å bidra til kunnskap om hva som er årsakene til god eller dårlig helse, og årsaker til sykdom.

Eneggede tvillinger er genetisk identiske, mens toeggede tvillinger har samme genetiske likhet som andre søsken. Samtidig har tvillinger som regel vokst opp i samme familie og delt mye av sitt barndomsmiljø. Studier som inkluderer både eneggede og toeggede tvillinger gir derfor en unik mulighet for å undersøke hvilken betydning arv og miljø har for egenskaper og sykdommer.

Spørreskjema og tilleggsundersøkelser

Nasjonalt tvillingregister er et samtykkebasert helseregister – det vil si at det er frivillig å delta.

Forskerne innhenter i hovedsak opplysninger om helse og andre forhold via spørreskjema. I enkelte mindre studier er det i tillegg gjennomført intervjuer og kliniske undersøkelser.

Nye metoder har gjort tvillingstudier enda viktigere enn før, fordi vi mer spesifikt enn tidligere kan undersøke akkurat hvilke miljøfaktorer og gener som har betydning.  

Dataene i Nasjonalt tvillingregister har allerede bidratt til en rekke studier som er publisert i internasjonale fagtidsskrifter. Norske forskere samarbeider også med tvillingforskere i andre land i Norden, Europa for øvrig og USA. Mange av disse landene har sine egne tvillingregistre.

Takk til tvillinger som deltar

Tvillingforskerne ved Folkehelseinstituttet retter en stor takk til tvillinger som har sagt ja til å levere data til Tvillingregisteret og dermed bidra til tvillingstudiene.


 

Om artikkelen:
Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=28869
Publisert 10.10.2013, Oppdatert 24.03.2015, 06:46