1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > om fhi > divisjon for epidemiologi > arv og miljø
Lenke/referanse til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler/?id=75026
Autisme, AD/HD, språkforstyrrelser – hva er årsaken til slike utviklingsforstyrrelser? Hvor tidlig kan de oppdages, og hvilke fordeler gir det med tidlig diagnose?

ABC-studien

Camilla Stoltenberg er prosjektleder for ABC-studien (The Autism Birth Cohort Study), som omhandler autisme hos barn. Formålet med studien er å studere årsaker til autisme, samt å oppnå mer kunnskap om hvordan autistiske tilstander utvikler seg og forløper hos barn. Studien er en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen, og er dermed unik i den forstand at den har data og blodprøver helt tilbake fra tiden da barna lå i mors liv. Dette gir mulighet til å påvise effekter av påvirkninger under svangerskapet, og det gir også muligheter til å identifisere barn med autisme i svært ung alder.

Årsaker til autisme

Formålet med prosjektet er å utnytte data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, ABC-studien og Autismedatabasen til å studere potensielle årsaker til autismespekterforstyrrelser, med vekt på (1) mors folatmetabolisme i svangerskapet, (2) høy alder hos far ved unnfangelsen og (3) veksthemning i mors liv.

Autismedatabasen

Autismedatabasen er en nasjonal database for forskning på forekomst og årsaker til autismespekterforstyrrelser. Les mer

Cerebral parese – register

Formålet er å studere risikofaktorer for cerebral parese i fosterlivet og under fødselen. Et forskningsregister over barn født 1986-95 og som har fått diagnosen cerebral parese er etablert. Registeret er koblet til Medisinsk fødselsregister og til Folkehelseinstituttetets Toxoplasmose-register og deretter anonymisert. Folat, fars alder og de novo-mutasjoner
Formålet med prosjektet er å utnytte biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen til å studere sammenhengen mellom to faktorer – mors folatmetabolisme i svangerskapet, fars alder ved unnfangelse - og forekomsten av nyoppståtte mutasjoner (såkalte de novo-mutasjoner) og epigenetiske forandringer hos barnet.

Cerebral Parese – et delprosjekt i Mor og barn-undersøkelsen

Formålet er å studere risikofaktorer for cerebral parese i forbindelse med svangerskap og fødsel. Prosjektet er et delprosjekt knyttet til Mor og barn- undersøkelsen. Barn med cerebral parese (CP) identifiseres ved hjelp av spørreskjema-opplysninger og ved kobling til Cerebral parese-registeret i Norge. Sammenheng mellom CP og mulige risikofaktorer (eventuelt inkludert samspill mellom arv og miljø) vil bli studert ved hjelp av spørreskjemaopplysninger og biomarkører i blodprøver fra mor (og far) og fra barnets navlesnor.

21.04.2009