1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake

Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake

EUs årlige narkotikarapport bekrefter at MDMA (som ofte selges som ecstasy) igjen er et av de mest populære sentralstimulerende midlene blant Europas unge.

 [31.05.2016]
Resistente bakterier også hos friske

Resistente bakterier også hos friske

Folkehelseinstituttet har kartlagt forekomst av antibiotikaresistente bakterier i tarmfloraen hos friske mennesker. Hos en av ti friske ble det funnet slike bakterier.
 [31.05.2016]
Teppegulv – skadelig for inneklima og helse?

Teppegulv – skadelig for inneklima og helse?

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima og luftkvalitet og forverre plager hos personer med astma og allergi, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet.
 [30.05.2016]
Bilførere ruser seg like mye som før

Bilførere ruser seg like mye som før

Alkohol, cannabis og amfetamin påvises fortsatt hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for påvirket kjøring. Forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere år. Selv om Ecstacy-forekomsten er lav, har den økt kraftig og er den høyeste på mange år. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets rusmiddelrapport for 2015.
 [26.05.2016]
Fyllebråk holder folk våkne om natten

Fyllebråk holder folk våkne om natten

Negative følger av alkoholbruk for andre enn de som drikker, er vanlig i alle de nordiske landene og Skottland. Vanligst er det å bli holdt våken om natten. Det viser en studie som forskere fra Folkehelseinstituttet står bak.
 [25.05.2016]
Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

Brukeropplevd kvalitet

Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.
 [25.05.2016]

Bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no ute av drift

Vi har for tiden problemer med bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no. Det jobbes med saken og vi håper det vil være løst i løpet av kort tid.
 [12.05.2016]
Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

Regjeringen har besluttet at Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus. Ordinær drift i området i Folkehelseinstituttet opprettholdes gjennom hele 2016, og det tas sikte på en overføring fra 01.01.2017.
 [11.05.2016]
Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres.

 [11.05.2016]
Stabil andel barn med overvekt og fedme

Stabil andel barn med overvekt og fedme

Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene. Resultatene ble lagt fram i forbindelse med publisering av rapporten Barn, miljø og helse i Oslo i dag.
 [06.05.2016]