1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Lave verdier av visse miljøforurensinger i norsk mat

Lave verdier av visse miljøforurensinger i norsk mat

Inntak av ftalater og bisfenol A (BPA) fra kosten i Norge er betydelig lavere enn grenseverdiene satt av European Food Safety Authority (EFSA). Dette kommer fram i en studie utført av Folkehelseinstituttet.
 [30.09.2014]
Influensa i Norge 2013-14, årsrapport

Influensa i Norge 2013-14, årsrapport

Influensasesongen 2013-14 var den mildeste sesongen siden det nåværende overvåkingssystemet kom i gang i 1998 (figur 1). Den lille toppen som var, vedvarte imidlertid over flere måneder og sirkulasjonen av influensavirus varte uvanlig lenge.
 [30.09.2014]
Alder ved alkoholdebut ikke årsak til avhengighet

Alder ved alkoholdebut ikke årsak til avhengighet

Årsaken til at en person drikker tidlig i ungdommen og senere utvikler et alkoholmisbruk, er først og fremst knyttet til en genetisk sårbarhet for å utvikle alkoholisme. Dette kommer fram i en ny studie ved Folkehelseinstituttet der man har sett på sammenhengen mellom alkoholdebut og senere alkoholavhengighet.

 [29.09.2014]
Hvor mange kilo bør du legge på deg som gravid?

Hvor mange kilo bør du legge på deg som gravid?

Gravide som følger myndighetenes anbefalinger om vektøkning under svangerskapet reduserer risikoen for å få svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og at barnet må forløses ved akutt keisersnitt. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. 

 [24.09.2014]
Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Mer enn 900 000 personer fikk i 2013 utlevert et legemiddel som kan være vanedannende, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Vel en halv million fikk et smertestillende legemiddel av typen opioider. I tillegg fikk 350 000 et sovemiddel og 300 000 et angstdempende legemiddel.
 [23.09.2014]
Innvandrere går sjeldnere til lege for psykiske plager

Innvandrere går sjeldnere til lege for psykiske plager

Færre innvandrere fikk psykologiske diagnoser hos fastlege i 2008 enn de som var født i Norge med to norske foreldre, viser en ny studie Folkehelseinstituttet har bidratt til.

 [22.09.2014]
Demens kan redusere partnerens psykiske helse

Demens kan redusere partnerens psykiske helse

Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem. En ny studie ved Folkehelseinstituttet viser at personer med en dement partner rapporterte lavere nivå av livstilfredshet og flere symptomer på angst og depresjon enn resten av den gifte befolkning.
 [17.09.2014]
Folkehelserapporten 2014 - tilleggskapitler

Folkehelserapporten 2014 - tilleggskapitler

Folkehelseinstituttet publiserer 17. september tre tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. De tar for seg temaene helse hos eldre i Norge, vaksiner i forebygging av infeksjoner og sykdomsbyrde i den norske befolkningen. 
 [17.09.2014]
Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open.
 [15.09.2014]
Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

I en sak i Nationen 11. september foreslår en av Folkehelseinstituttets forskere at «Det må vurderes om det burde stå på pakken at kylling er et risikoprodukt og at man bør utvise nitid kjøkkenhygiene og være varsom når man behandler den». Folkehelseinstituttet vil imidlertid understreke at vi foreløpig ikke har tilstrekkelig kunnskap til å gi konkrete råd om slik risikomerking.
 [11.09.2014]