1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Utbrudd av pest på Madagaskar

Utbrudd av pest på Madagaskar

Det har nylig oppstått et utbrudd av pest på Madagaskar. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at over 100 personer er smittet og 40 døde. Det første tilfellet var identifisert 31. august, og antallet har økt hurtig. To prosent av tilfellene er såkalt pneumonisk pest (lungepest) – som er den mest alvorlige formen for pest.
 [26.11.2014]
Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt nevrologiske symptomer med varierende grad av lammelser. Det er også påvist enkelte sykdomstilfeller i Norge denne høsten som kan være forårsaket av enterovirus D68.
 [25.11.2014]
Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Tidlig diagnose ved hivinfeksjon er viktig for å kunne bli tilbudt effektiv behandling og hindre videre smittespredning. Alle som har vært i en risikosituasjon for hivsmitte bør ta en hiv test. Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det.

 [21.11.2014]
Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det. Tidlig diagnostikk ved hivinfeksjon er av stor betydning for å kunne gi optimal behandling og hindre videre smittespredning. Fastleger har en viktig rolle i tidlig diagnostikk av hivinfeksjon. Folkehelseinstituttet deltar nå sammen med andre norske aktører i en europeisk kampanje for økt hivtesting.

 [21.11.2014]
Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Økningen er størst i de yngste aldersgruppene, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

 [19.11.2014]
Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus av typen A(H5N8) har i begynnelsen av november forårsaket utbrudd hos fjørfe (kalkun og høns) i Tyskland og Nederland. Viruset har i 2014 forårsaket omfattende utbrudd hos fugl i Asia. Det er første gang viruset påvises i Europa. Det er ikke påvist smitte til menneske.

 [17.11.2014]

Fagseminar om ebolavirussykdom for spesialisthelsetjenesten 10. desember

Folkehelseinstituttet og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus inviterer til fagseminar for spesialisthelsetjenesten om ebolavirussykdom i lys av det pågående utbruddet i Vest-Afrika.
 [14.11.2014]
Få bedre drikkevann med ny brosjyre

600.000 nordmenn med egen brønn

Få bedre drikkevann med ny brosjyre

Bor du sånn at du ikke er tilknyttet vannverk, men vil sikre deg skikkelig drikkevann? Er du usikker på om vannkilden på hytta er bra nok? Da er dette brosjyren for deg. Du får tips og råd både til hva du kan gjøre selv, og til hvem du bør kontakte. Brosjyren kan lastes ned og skrives ut gratis.

 [12.11.2014]
Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

Folkehelseinstituttet har i dag publisert dødsårsaker for befolkningen i 2013. Det er små endringer i forhold til tidligere år: trenden med nedgang i hjerteinfarkt og hjerneslag fortsetter. Det er ingen nedgang i lungekreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 
 [12.11.2014]
Stor risiko ved bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS)

Stor risiko ved bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS)

Nye rusmidler, såkalte NPS, har bredt stadig mer om seg de siste årene. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at NPS også brukes her til lands og fører til dødsfall hos ungdom.
 [11.11.2014]