1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
To tilfeller av poliolignende sykdom i Ukraina

To tilfeller av poliolignende sykdom i Ukraina

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om to påviste tilfeller av en spesiell form for polio i Ukraina sommeren 2015.  Folkehelseinstituttet ønsker derfor å informere for å skape økt årvåkenhet om situasjonen.

 [03.09.2015]
70 millioner til flåttforskning

70 millioner til flåttforskning

Et skandinavisk forskningsprosjekt er tildelt 70 millioner kroner. Formålet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. Det treårige prosjektet kalles ScandTick Innovation og ledes av Sørlandet sykehus og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige. De norske partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  

 [02.09.2015]
Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger. Svært mange av sopplukkerne som må få behandling på sykehus kommer fra Asia og Øst-Europa.
 [27.08.2015]
Nytt faktaark: nikotin

Nytt faktaark: nikotin

Nikotininntaket i den norske befolkningen er om lag som før, til tross for at røykingen har gått ned. Snus og e-sigaretter har kommet inn i stedet. Snusere som bruker mye og "sterk" snus, kan få i seg betydelig mer nikotin enn en som røyker 20 sigaretter om dagen. E-sigaretter gir om lag samme nikotinmengde som vanlige sigaretter.
 [27.08.2015]
Økt salg av nesespray

Reseptfrie legemidler første halvår 2015:

Økt salg av nesespray

Det har vært en fortsatt økning i salget av nesespray mot nesetetthet. Salget av reseptfrie smertestillende legemidler, både i dagligvarehandelen og apotek, økte også svakt i 1. halvår 2015 viser tall fra Folkehelseinstituttet.
 [24.08.2015]
Flere tilfeller av meningokokksykdom etter internasjonal speiderleir i Japan

Flere tilfeller av meningokokksykdom etter internasjonal speiderleir i Japan

Tilfeller av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er rapportert blant deltakere fra Skottland og Sverige som har vært på verdensspeiderleiren i Japan fra 28. juli til 8. august. Alle de 854 norske deltakere er blitt skriftlig informert om situasjonen og om å søke lege ved tegn på sykdom. Også familiemedlemmer og kjærester til deltakerne bør i tiden framover være oppmerksomme på symptomer. Ingen sykdomstilfeller er meldt hos norske deltakere.

 [20.08.2015]
Husk lusesjekk ved skole- og barnehagestart

Husk lusesjekk ved skole- og barnehagestart

Reisevirksomhet og nye omgangsvenner i sommerferien øker risikoen for å bli smittet med lus. For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35.
 [19.08.2015]
Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Mikrobespesifikke tiltak

Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye anbefalinger om smitteverntiltak mot spredning av ESBL-holdige bakterier. Anbefalingene er rettet mot sykehus, helseinstitusjoner for eldre og rehabiliteringsinstitusjoner.
 [11.08.2015]
Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning. Målinger over tid av vanlige risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og fysisk inaktivitet forklarer over 70 prosent av forskjellen mellom utdanningsgruppene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
 [11.08.2015]
Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

Guinea:

Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

En norsk-ledet studie i Guinea tyder så langt på en effektiv vaksine mot ebola. Det går fram av foreløpige resultater som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet i dag.
 [31.07.2015]