1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
An error occurred processing this element:
Item has already been added. Key in dictionary: '13575_31_25,5498-0,5708-0,5706-0,5383-1_25,5498_25,0' Key being added: '13575_31_25,5498-0,5708-0,5706-0,5383-1_25,5498_25,0'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add) at System.Collections.Specialized.StringDictionary.Add(String key, String value) at eWayPortal.prtElem.CheckNewHandlerAccess(Int32 TemplateID, String SearchProfileDesc) at custom.objectlist.CreateNew() in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\custom.vb:line 1143 at eWayPortal.prtElemObjectList.OnAfterInitEventHandler.Invoke() at eWayPortal.prtElemObjectList.Render() at eWayPortal.prtElem.Render()
Du er her: forside > publikasjoner og håndbøker > publikasjoner > brosjyrer og infoskriv
Type: Brosjyre Språk: Bokmål 50030159, Eng 50030160, Nyn 50030161, Urdu 50030139, Arab 50030126, Somali 50030133, Viet 50030140, Spans 50030134, Hindi 50030131, Swah 50030135, Fran 50030130, Russ 50030132, Tyrk 50030138, Tagalog 50030136, Bos/Kroat/Ser 50030128, Thai 50030137 Utgitt: 2001 og 2013 Pris: kr 0 Tilgjengelige versjoner: Trykt og nedlastbar (pdf) Bestill publikasjon (legg i handlekurv)

Fakta om hepatitt A, B og C er utgitt av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Brosjyren finnes på 19 forskjellige språk.

Bokmål, nynorsk og engelsk er revidert i 2013. Disse kan bestilles i papirformat eller lastes ned som PDF-fil.

Brosjyren vil bli oversatt til flere språk som vil erstatte de eksisterende utgavene. De reviderte brosjyrene på andre språk enn engelsk og norsk vil da kun foreligge som nedlastbare PDF-filer. Nå finnes alle språk i trykt utgave unntatt mongolsk, tigrinya og amharisk som kun er i elektronisk versjon.

Brosjyren(e) inneholder informasjon om symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak og hva helsevesenet kan tilby av behandling og oppfølging. Den(de) kan fungere som hjelpemiddel for helsepersonell i veiledningsarbeid - særlig blant innvandrergrupper. Tekst foreligger både på norsk og på det aktuelle fremmedspråket i samme fil, og er ment som et supplement til personlig veiledning.

Den sist oppdaterte informasjon om hepatitt A, B og C samt om vaksine finnes henholdvis i Smittevernboka og Vaksineboka (for helsepersonell).

Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=53238 oppdatert 13.02.2015, 13:58