1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Folkehelseprofiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Folkehelseprofiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Folkehelseprofiler for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er nå tilgjengelige for nedlasting fra Folkehelseinstituttet nettsider. Det er første gang instituttet publiserer folkehelseprofiler for bydeler.
 [28.06.2015]
En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon

Årsrapport 2014:

En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon

En av 20 pasienter fikk en infeksjon i operasjonsområdet, viser insidensundersøkelsen i 2014 (NOIS-POSI). Dype postoperative sårinfeksjoner utgjorde 40 prosent av totalt antall infeksjoner i operasjonsområder. Bare 1 av 5 infeksjoner ble diagnostisert mens pasienten var inneliggende på sykehus.
 [24.06.2015]
Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen per juni 2015

Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen per juni 2015

Legemiddelverket har 24. juni 2015 publisert oppdaterte tall for meldte bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil. De aller fleste (94 prosent) betegnes som lite alvorlige.
 [24.06.2015]
Europeisk samarbeid for bedre drikkevann

Protokoll for vann og helse

Europeisk samarbeid for bedre drikkevann

Å sikre rent drikkevann er viktig for å forhindre at folk blir syke av smittsomme mikrober og farlige kjemikalier. De europeiske landene har noen utfordringer, men har forpliktet seg til å forbedre arbeidet for å sikre rent drikkevann i sine områder. FHI bidrar sentralt i dette arbeidet.
 [18.06.2015]
Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

Ny rapport:

Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna. I denne kunnskapsoppsummeringen er det forsøkt å nyansere høykonfliktbegrepet og gi en beskrivelse som også omfatter de psykologiske prosessene som kjennetegner slike konflikter.
 [17.06.2015]
9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

 [17.06.2015]
Enklere bestilling av vaksinasjonskort for ungdom

Enklere bestilling av vaksinasjonskort for ungdom

Gjennom Mine vaksiner får du oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Ungdom mellom 16 og 18 år står imidlertid i en særstilling med tanke på å hente ut vaksinasjonskort. Folkehelseinstituttet har nå lagt til rette for enklere bestilling av vaksinasjonskort for denne aldersgruppen.
 [16.06.2015]
Årsrapport 2014: Hva smittes vi av på utenlandsreiser?

Årsrapport 2014: Hva smittes vi av på utenlandsreiser?

Tarminfeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer er de vanligste smittsomme sykdommer som reisende fra Norge får i utlandet. Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådro seg i utlandet i 2014 og utviklingstrekk for perioden 2010-2014.
 [16.06.2015]
Råd om poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Oppdatert 16.06.2015

Råd om poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i mai 2014 at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen var en økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon før reise til land med utbrudd av polio. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker.

 [08.05.2014]
Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Oppdatert 16.06.15

Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med usikker vaksinasjonsstatus og uvaksinerte får vaksine mot polio og andre barnesykdommer. Norge har i mange år har tatt i mot migranter fra land med dårlige eller manglende vaksinasjonsprogram, også land hvor polio er eller har vært endemisk.  På grunn av en bedret situasjon i disse landene har Folkehelseinstituttet nå oppdatert sine råd.

 [11.11.2013]