1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

Guinea:

Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

En norsk-ledet studie i Guinea tyder så langt på en effektiv vaksine mot ebola. Det går fram av foreløpige resultater som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet i dag.
 [31.07.2015]
Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

FHI involvert i Ebola-vaksinestudie i Guinea:

Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

Studiens design, ringvaksinering, beskrives som en ny måte å måle vaksine-effektivitet under et pågående sykdomsutbrudd. Protokollen til Ebola-vaksinestudien i Guinea, er nå publisert i British Medical Journal.
 [28.07.2015]
Hepatitt B og C i Norge

Verdens hepatittdag 2015

Hepatitt B og C i Norge

28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet årsrapport for 2014 for hepatitt B og C. Rapporten viser at sykdommene er et viktig folkehelseproblem også i Norge med mange smittede som vil trenge behandling i årene som kommer. En nasjonal strategiplan mot hepatitter forårsaket av virus er under arbeid.
 [27.07.2015]
Ny veileder om veggedyr for overnattingsnæringen

Ny veileder om veggedyr for overnattingsnæringen

Forekomsten av veggedyr har økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene, trolig mye på grunn av økt internasjonal reiseaktivitet og utvikling av resistens mot insektmidler. Som et forebyggende tiltak har Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv samarbeidet om å lage en veileder for forebyggelse og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder.
 [23.07.2015]
Mer fedme blant lavt utdannede i rike land

Mer fedme blant lavt utdannede i rike land

I rike land er fedme mer vanlig blant de med lav utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant de med høy utdanning. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, som bekrefter tidligere forskning.
 [22.07.2015]
Fortsatt rask saksbehandling på DNA-analyser i straffesaker

Fortsatt rask saksbehandling på DNA-analyser i straffesaker

Folkehelseinstituttets saksbehandlingstid på DNA-analyser er fortsatt rask. De nyeste tallene viser at gjennomsnittlig svartid på vanlige oppdrag er 14 dager for mengdekriminalitet og 27 dager for alvorlige saker. Ved hastesaker kan selve resultatet av DNA-analysen være klar og bli formidlet til politiet i løpet av et døgn, i enkelte tilfeller etter noen få timer.
 [15.07.2015]
Undersøkelser av biologisk spormateriale ved Folkehelseinstituttet

Undersøkelser av biologisk spormateriale ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets divisjon for rettsmedisinske fag driver en utstrakt oppdragsvirksomhet med blant annet politiet og rettsvesenet som oppdragsgivere. Divisjonen driver forskning og fagutvikling som er internasjonalt anerkjent. Kritikken de siste dagene fra tidligere ansatte i politiet og konkurrerende analyseselskaper med hensyn på undersøkelser av biologiske spor i kriminalsaker er en urimelig og uriktig beskrivelse av instituttets samarbeid med politiet på dette området.
 [12.07.2015]
Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
 [09.07.2015]
Spørsmål og svar om sommerplager

Spørsmål og svar om sommerplager

Stemmer det at myggen liker noen bedre enn andre? Hvordan fjerner du en flått som har bitt seg fast? Og hva er beste behandling når et forfriskende bad ender i et ublidt møte med maneter? Vi får mange spørsmål om typiske sommerplager. Her er svar på de vanligste.
 [07.07.2015]
Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.
 [01.07.2015]