1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

Brukeropplevd kvalitet

Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.
 [25.05.2016]

Bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no ute av drift

Vi har for tiden problemer med bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no. Det jobbes med saken og vi håper det vil være løst i løpet av kort tid.
 [12.05.2016]
Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

Regjeringen har besluttet at Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus. Ordinær drift i området i Folkehelseinstituttet opprettholdes gjennom hele 2016, og det tas sikte på en overføring fra 01.01.2017.
 [11.05.2016]
Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres.

 [11.05.2016]
Stabil andel barn med overvekt og fedme

Stabil andel barn med overvekt og fedme

Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene. Resultatene ble lagt fram i forbindelse med publisering av rapporten Barn, miljø og helse i Oslo i dag.
 [06.05.2016]
Rapport om barn og unges miljø og helse

Rapport om barn og unges miljø og helse

Folkehelseinstituttet la i dag fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten Barn, miljø og helse - Risikofaktorer og helsefremmende faktorer: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd. 

 [04.05.2016]
Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, forebygger infeksjoner i helsetjenesten og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 [04.05.2016]
Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter

Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter

Folkehelseinstituttet er varslet om nok et tilfelle av blodforgiftning forårsaket av bakterien Bacillus cereus hos personer som tar stoff med sprøyter. Personen hører hjemme i Stavangerområdet. Det er tidligere rapportert om tre tilsvarende tilfeller i Trondheimsområdet, de to siste i april.

 [22.04.2016]
Salmonellautbrudd i Sverige knyttes til salami

Salmonellautbrudd i Sverige knyttes til salami

Et utbrudd med trettini tilfeller av Salmonellainfeksjoner i Sverige knyttes til salami. Det er ikke registrert tilfeller av salmonellainfeksjon med denne salmonellatypen i Norge.
 [02.05.2016]
Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Folkehelseinstituttet publiserer i dag ny nasjonal veileder for håndhygiene og en ny temaside om håndhygiene i helsetjenesten.
 [28.04.2016]