1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Ustabile vakttelefoner 09.02.16

Ustabile vakttelefoner 09.02.16

På grunn av problemer med nett og telefoni er telefontjenesten for instituttets smittevernvakt og medievakt ustabil. Midlertidig nummer for smittevernvakt er 945 27 644 og for medievakt 905 15 664.
 [09.02.2016]
Folkehelseprofiler for kommunane 2016 er publiserte

Folkehelseprofiler for kommunane 2016 er publiserte

Nye folkehelseprofilar for kommunane er tilgjengelege på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2016-profilane er sosiale helseforskjellar.
 [09.02.2016]
Tok grep og bedret pasientenes overlevelse

Kvalitetsforbedring

Tok grep og bedret pasientenes overlevelse

Pasientene ved Sørlandet sykehus Kristiansand hadde tidligere gjennomsnittlig lavere overlevelse enn pasienter ved andre sykehus. Sammen med Kunnskapssenteret identifiserte sykehuset de livstruende tilstandene som sterkt påvirket dødeligheten og tok grep – med godt resultat.

 [09.02.2016]
En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekommer sjelden. Men 25 prosent av deltakerne i en ny studie fra Folkehelseinstituttet rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.

 [05.02.2016]
Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet har oversendt en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.
 [04.02.2016]
Zikafeber - råd til gravide

Oppdaterte råd 4.2.2016

Zikafeber - råd til gravide

Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil.  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide vurderer å utsette reisen til berørte områder, og tar forholdsregler dersom de oppholder seg i disse områdene.

 [04.02.2016]
Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler.
 [02.02.2016]
Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.
 [02.02.2016]
WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, er en internasjonal folkehelsekrise. Økningen av disse tilstandene ses i sammenheng med utbrudd av zika-feber i de samme områdene.

 [01.02.2016]
Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

Kvalitetsforbedring

Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus. Slike nettverk benyttes i forbedringsarbeid, blant annet i helsetjenesten.
 [01.02.2016]