Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Arkiv - Medisinsk fødselsregister: 2010 - statistikk

Ingress

I 2010 ble det registrert 62 591 fødte barn fra og med uke 22 i Norge. Det er en ørliten nedgang fra 2009, men fødselstallene er godt over det som ble registrert på slutten av 1970-tallet og på 80-tallet (da antall fødte barn var ned mot 50 000). Det viser fersk statistikk fra Medisinsk fødselsregis...

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar