Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Norske biobanker er med på avsløring av lungekreftgener

Ingress

Blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er brukt i en stor multinasjonal studie som for første gang identifiserer et viktig genetisk område som gir økt risiko for lungekreft. ...

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar