Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Psykiske plager og lidelser hos voksne - faktaark med helsestatistikk

Ingress

Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. De vanligste lidelsene er angst og depresjon. ...

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar