Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Informasjon til helsepersonell om Mine vaksinar

Ingress

Frå 1. januar 2011 skal vaksinasjonsopplysningar sendast til vaksinasjonsregistret SYSVAK. Nedanfor finn du informasjon om korleis du registrerer vaksinasjonar elektronisk eller på papir....

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar