Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Vaksiner ved reise til Europa

Ingress

Det er vanligvis ikke nødvendig med vaksiner listet opp i tabellen eller malariaprofylakse ved reiser i Europa. Imidlertid bør vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksine) vurderes ved reiser til risikoområder for skogflåttencefalitt. Andre vaksiner vurderes individuelt. ...

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar