Tips en venn

Fra


Din e-postadresse

Til


Mottakers e-postadresse
 

Tittel

Avdeling for helsestatistikk: Framstiller og presenterer helsedata

Ingress

Avdelingen jobber med forskning, spesielt innen området sosial ulikhet og helse. Avdelingen har også ansvar for å peke på områder der det mangler data, herunder fremme forslag til måter å samle inn nye data på....

Kortadresse


http://www.fhi.no/artikler/?id=

Kommentar