1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Ebola-vaksinestudie klar til oppstart i Guinea

Ebola-vaksinestudie klar til oppstart i Guinea

Verdens helseorganisasjon (WHO), Helsedepartementet i Guinea, Leger uten Grenser, Epicentre og Nasjonalt folkehelseinstitutt starter en fase tre-studie i Guinea den 7. mars for å teste effekten av en forebyggende vaksine mot Ebola.
 [06.03.2015]
Kartlegger helseulikheter i Portugal

Kartlegger helseulikheter i Portugal

Folkehelseinstituttet spiller en nøkkelrolle i Portugals første nasjonale helseundersøkelse. 4200 individer deltar i studien, hovedsakelig finansiert gjennom EØS-midlene.
 [06.03.2015]
Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling

Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling

Til tross for at nivåene av miljøgiftene PCB og DDE er betydelig lavere nå enn tidligere, er de fortsatt forbundet med barns vekstutvikling, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Studien kombinerer data fra sju europeiske land, deriblant Norge.
 [06.03.2015]
Mikroskopimetode ikke egnet for å påvise borrelia og babesia

Mikroskopimetode ikke egnet for å påvise borrelia og babesia

Folkehelseinstituttet har i et samarbeid med Universitetet i Oslo og fire andre laboratorier undersøkt mikroskopimetoden til Morten Laane og Ivar Mysterud for påvisning av Borrelia og Babesia i blod etter flåttbitt. Resultatene viser at mikroskopi utført ved denne metoden ikke finner forskjell i blod fra pasienter med borrelioselignende plager og blod hos friske kontroller.
 [05.03.2015]
Hvor mange nordmenn har antibiotikaresistente bakterier i tarmen?

Hvor mange nordmenn har antibiotikaresistente bakterier i tarmen?

En fersk rapport viser høy forekomst av antibiotikaresistens i diare-bakterier funnet hos mennesker og dyr i Europa. Folkehelseinstituttet vil kartlegge hvor stor utbredelsen er i Norge.

 [05.03.2015]
Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivsmittede i Norge, en moderat økning fra 2013. Økningen er i gruppene menn som har sex med menn (msm) og blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge. Blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge fortsetter trenden med færre påviste hivpositive. 

 [04.03.2015]
Barn spiser stadig oftere snus og batterier

Barn spiser stadig oftere snus og batterier

Økningen bekymrer fagfolkene ved Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.
 [03.03.2015]
Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett økte også i 2014. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm har økt sammenlignet med 2013. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.
 [02.03.2015]
MMR-vaksine før reisen?

MMR-vaksine før reisen?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

 [02.03.2015]
2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

Huggormbitt og giftig sopp var de store temaene for henvendelser til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet i 2014.

 [02.03.2015]