1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - årsrapport 2013

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - årsrapport 2013

Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013. Denne rapporten bygger på informasjon fra det vevbaserte systemet for utbruddsvarsling (Vesuv) som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene, basert på lovpålagt varsling til instituttet.
 [29.07.2014]
Hepatitt B og C i Norge

Verdens hepatittdag 28. juli

Hepatitt B og C i Norge

28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet en rapport på hepatitt B og C for 2013. Rapporten viser at i Norge er forekomsten av sykdommene høy og et viktig folkehelseproblem.

 [28.07.2014]
Utbrudd av ebola i Vest-Afrika

Gjeldende reiseråd:

Utbrudd av ebola i Vest-Afrika

Siden begynnelsen av februar i år har det pågått et utbrudd av sykdom med ebolavirus i de vest-afrikanske landene Guinea, Liberia og Sierra Leone. Dette er det største ebola-utbruddet som er rapportert. WHO anbefaler fortsatt ingen restriksjoner for reisende til eller fra de berørte landene som har påvist tilfeller. Det er derfor ikke grunnlag for å fraråde reiser til de aktuelle landene.

 [25.07.2014]
Utbrudd av chikungunyavirus-sykdom på det amerikanske kontinent

Utbrudd av chikungunyavirus-sykdom på det amerikanske kontinent

Chikungunyavirus-sykdommen har siden desember 2013 etablert seg på det amerikanske kontinent og det meldes stadig nye tilfeller fra flere land i området, senest i Florida, USA. Sykdommen kan gi feber, hodepine og leddsmerter og skyldes et virus som overføres med mygg.

 [23.07.2014]
En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En omfattende, internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser at røyking i svangerskapet er et utbredt problem i Europa. Omtrent en av fire kvinner klarer ikke å stumpe røyken når de blir gravide. I Norge er andelen mindre, men røyking i svangerskapet utgjør likevel en betydelig helserisiko også her til lands.

 [21.07.2014]
Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Årsrapporten Flått og flåttbårne sykdommer for 2013 beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse). Rapporten omtaler også skogflåttens utbredelse og livssyklus.

 [15.07.2014]
Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse.  Denne protokollen var den første internasjonale avtalen vedtatt for å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. Partene forplikter seg til å sette nasjonale mål for å oppnå dette.

 [10.07.2014]
Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Fra medio oktober 2014 kommer det en forenkling av tuberkuloseundersøkelsen i kommunene. Det vil ikke lenger kreves en innledende Mantoux-test.
 [07.07.2014]
Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Fra midten av oktober 2014 flyttes tidspunktet for BCG-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen skal skje ved 6-ukersalder på helsestasjonen.Det er ingen endring i anbefalingen om hvem som skal få BCG-vaksine.
 [07.07.2014]
Utbruddet av yersiniose er over

Oppdatering pr 1. juli 2014:

Utbruddet av yersiniose er over

Det er ikke meldt om flere nye tilfeller med yersiniose i utbruddet siden mai, og utbruddet anses å være over. De epidemiologiske undersøkelsene tyder på at salatprodukt servert ved ulike storkjøkken (kantiner, serveringssteder o.l) var årsaken til utbruddet.

 [03.07.2014]