1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Folkehelserapporten 2014 - nå også på papir og som pdf

Folkehelserapporten 2014 - nå også på papir og som pdf

Folkehelserapporten 2014 foreligger nå i papirutgave som kan bestilles eller lastes ned som pdf-dokument. Rapporten inneholder oversiktskapitler, enkeltkapitler om ulike sykdommer og tilstander, risikofaktorer og helsefremmende faktorer, samt kapitler som tar for seg tema som befolkning, historie og sykdomsbyrde.
 [28.01.2015]
Zoonoser og næringsmiddelbårne utbrudd i 2013

Ny europeisk rapport:

Zoonoser og næringsmiddelbårne utbrudd i 2013

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Rapporten med tall på europeisk nivå viser at Campylobacter var den vanligste årsaken til infeksjon hos mennesker. Tidligere økte forekomsten år for år, men nå ser det derimot ut som om antall tilfeller har stabilisert seg og tallene for 2013 er på samme nivå som for 2012.

 [28.01.2015]
HPV-vaksine til gutter?

HPV-vaksine til gutter?

På bestilling fra Folkehelseinstituttet har Kunnskapssenteret utarbeidet to rapporter om beskyttende effekt og kost-nytte av HPV-vaksine til gutter. Rapportene inngår som del av beslutningsgrunnlaget når instituttet skal gi råd om HPV-vaksine til gutter bør inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

 [27.01.2015]
Amøbeinfeksjon og reiser: Bruk alltid sterilt eller kokt vann ved neseskyllinger på utenlandsreiser

Amøbeinfeksjon og reiser: Bruk alltid sterilt eller kokt vann ved neseskyllinger på utenlandsreiser

Folkehelseinstituttet er blitt informert om at en kvinne fra Oslo døde i desember 2014 etter hjemkomst fra reise i Thailand. Hun var blitt smittet med amøben Naegleria fowleri. Antatt smittemåte er daglige neseskyllinger med kranvann. Er man usikker på vannkvaliteten, bør man ved neseskyllinger alltid bruke sterilt eller kokt vann. Dette er spesielt viktig ved opphold i subtropiske og tropiske strøk.

 [27.01.2015]
Flere tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området

Oppdatering 26. januar 2015

Flere tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området

Folkehelseinstituttet er varslet om ytterligere to tilfeller av klinisk sannsynlig botulisme hos personer som hadde injisert heroin utenfor blodårene. Det første tilfellet ble meldt ved juletider. Det er viktig med økt oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp.

 [26.01.2015]
Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

Tvillingmødre har større risiko for å bli deprimerte enn andre mødre. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
 [22.01.2015]
Blir vi syke av bisfenol A i plast og kosmetikk?

Blir vi syke av bisfenol A i plast og kosmetikk?

I dag legger EUs organ for mattrygghet (EFSA) fram en utredning om det hormonhermende stoffet bisfenol A og helserisiko. Bisfenol A (BPA) fins i plast, kassakvitteringer og kosmetikk. Seniorforsker Trine Husøy ved Folkehelseinstituttet har ledet arbeidet.
 [21.01.2015]
Plantevernmidler i drikkevann - en helserisiko?

Plantevernmidler i drikkevann - en helserisiko?

Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet. Likevel bør grunnvann og drikkevann være fritt for slike rester.
 [19.01.2015]
Risikoen ved å drikke upasteurisert melk

Risikoen ved å drikke upasteurisert melk

Upasteurisert ferskmelk kan inneholde skadelige bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom. Dette er konklusjonen i en risikovurdering fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.

 [13.01.2015]
Uvanlig mange barn syke av enterovirus D68 sist høst

Uvanlig mange barn syke av enterovirus D68 sist høst

33 av 303 barn som var innlagt på Oslo universitetssykehus med alvorlige luftveissymptomer høsten 2014, var smittet av enterovirus D68. Viruset ble påvist med en ny analysemetode utviklet ved Folkehelseinstituttet. Nå skal forekomsten i Europa kartlegges. Forskerne vil også finne ut av hvorfor noen smittede får lammelser.
 [08.01.2015]