1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Skal du bruke påsken på vaske- og ryddesjau?

Skal du bruke påsken på vaske- og ryddesjau?

Kalking og gjødsling av plen, terrassevask og garasjerydding står kanskje på agendaen de nærmeste ukene? Noen av produktene og kjemikaliene til dette bruket, ​​​kan føre til forgiftninger om du eller barna får dem i seg eller på seg.​ Hva gjør du i så fall?
 [27.03.2015]
Trenger du en presentasjon om psykiske plager og lidelser i Norge?

Trenger du en presentasjon om psykiske plager og lidelser i Norge?

Hvor stor er forekomsten av psykiske plager og lidelser i Norge? Er den stabil eller i endring? Hva er forskjellen på en plage og en lidelse, og hvor vanlige er de ulike psykiske lidelsene? Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en presentasjon som fagfolk i fylker og kommuner kan laste ned og bruke etter behov.
 [26.03.2015]
Historisk låge aborttal for kvinner under 20 år

Historisk låge aborttal for kvinner under 20 år

I 2014 vart det utført 14 061 avbrot. Det er 714 (5 %) færre svangerskapsavbrot enn i 2013. Abortrata er fallande for alle aldersgrupper. Det viser dei siste tala frå Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.
 [26.03.2015]
Ny samarbeidsavtale med Malawi

Ny samarbeidsavtale med Malawi

Folkehelseinstituttet har underskrive ny samarbeidsavtale med styresmaktene i Malawi. Avtalen inneber at folkehelseinstituttet i Malawi vert styrka når det gjeld kunnskapsbasert folkehelsearbeid, beredskap, sjukdomsovervaking og arbeidet med å redusere helseskilnader i landet.

 [25.03.2015]
Folkehelseprofilene for fylkene 2015 publiserte

Folkehelseprofilene for fylkene 2015 publiserte

Folkehelseprofilene for fylkene 2015 er publiserte og kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Nytt i år er blant annet fylkestall for overvekt hos vernepliktige og andelen som har fått HPV-vaksine mot livmorhalskreft.
 [25.03.2015]
Reseptregisteret oppdatert med 2014-tall

Reseptregisteret oppdatert med 2014-tall

Reseptregisterets nettsider er oppdatert med 2014-tall og inneholder nå tall for perioden 2004-2014. Der kan du lage rapporter som viser antall brukere av legemidler.
 [24.03.2015]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Anbefalinger for sesongen 2015:

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Viruset kan overføres fra infisert flått til menneske ved flåttbitt. Det finnes vaksine mot sykdommen. Vaksinen beskytter bare mot TBE, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliose.

 [23.03.2015, Oppdatert 24.03.2015, 11:13]
Verdens tuberkulosedag 24. mars

Verdens tuberkulosedag 24. mars

Tuberkulose er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykdom og død i verden. 24. mars er verdens tuberkulosedag. Dagen markeres blant annet i Oslo med en dagskonferanse om tuberkulose, og med lanseringen av ny statistikk om tuberkulose i WHOs europaregion.
 [23.03.2015]
Økt smitte av fugleinfluensa A(H5N1) til mennesker i Egypt

Økt smitte av fugleinfluensa A(H5N1) til mennesker i Egypt

Egypt har de siste månedene rapportert om en økning i antall personer som er smittet med fugleinfluensa A(H5N1). I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har det så langt i år blitt registrert 88 nye tilfeller, 26 av disse med dødelig utgang. Antall rapporterte tilfeller per måned har vært det høyeste fra ett enkelt land siden smitte til mennesker første gang ble observert i Hong Kong i 1997.
 [20.03.2015]
Langvarig trening kan ha sammenheng med økt risiko for hjerteflimmer hos kvinner

Langvarig trening kan ha sammenheng med økt risiko for hjerteflimmer hos kvinner

Langvarig og regelmessig utholdenhetstrening kan være forbundet med en høyere forekomst av hjerteflimmer (atrieflimmer) hos kvinner, viser resultater i en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i. Resultatene gir ikke grunn til å fraråde trening.
 [18.03.2015]