1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, forebygger infeksjoner i helsetjenesten og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 [04.05.2016]
Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter

Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter

Folkehelseinstituttet er varslet om nok et tilfelle av blodforgiftning forårsaket av bakterien Bacillus cereus hos personer som tar stoff med sprøyter. Personen hører hjemme i Stavangerområdet. Det er tidligere rapportert om tre tilsvarende tilfeller i Trondheimsområdet, de to siste i april.

 [22.04.2016]
Salmonellautbrudd i Sverige knyttes til salami

Salmonellautbrudd i Sverige knyttes til salami

Et utbrudd med trettini tilfeller av Salmonellainfeksjoner i Sverige knyttes til salami. Det er ikke registrert tilfeller av salmonellainfeksjon med denne salmonellatypen i Norge.
 [02.05.2016]
Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Folkehelseinstituttet publiserer i dag ny nasjonal veileder for håndhygiene og en ny temaside om håndhygiene i helsetjenesten.
 [28.04.2016]
Antibiotikaforbruket noe redusert, men langt fra nok

Antibiotikaforbruket noe redusert, men langt fra nok

Norske leger må skrive ut færre antibiotika-resepter de neste årene dersom målene i den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens skal nås. Det er et av funnene i Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2011-2015».
 [26.04.2016]
Syv av ti er positive til helseregistre

Syv av ti er positive til helseregistre

Det er ytterst få, kun fire prosent, som er negative til at Folkehelseinstituttet registrerer ulike helseopplysninger i helseregistre. Om lag 70 prosent er postitive. Dette fremgår av TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 som lanseres i dag.
 [26.04.2016]
Fedme og høyt blodsukker hos gravide øker helserisiko for mor og barn

Fedme og høyt blodsukker hos gravide øker helserisiko for mor og barn

For første gang har forskere brukt en genetisk forskningsmetode til å studere årsakssammenheng mellom fedme og høyt blodsukker hos mor og økt fødselsvekt hos barnet. Dette kommer fram i en ny studie med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.
 [25.04.2016]
Bedre global malariasituasjon, men mye arbeid gjenstår

Verdens malariadag 25.april

Bedre global malariasituasjon, men mye arbeid gjenstår

Verdens helseorganisasjon har siden 2007 markert 25. april som verdens malariadag. Bakgrunnen for å markere en slik dag er å rette oppmerksomheten mot den globale innsatsen for en effektiv kontroll med sykdommen. Arbeidet mot malaria har vist gode resultater de senere årene.

 [22.04.2016]
Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015.

 [21.04.2016]
Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fuktskader i tre av ti boliger - kan være helsefarlig

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres.

 [20.04.2016]