1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Fullført sletting av DNA-profiler

Fullført sletting av DNA-profiler

I mars i år fikk Folkehelseinstituttet oversendt krav fra Kripos om å slette 7 000 DNA-profiler av straffedømte, og i oktober ytterligere 500. Slettingen av disse 7 500 profilene er nå fullført.
 [19.12.2014]
Over en halv million snusbrukere i Norge

Over en halv million snusbrukere i Norge

Om lag 350 000 personer bruker snus daglig og 175 000 bruker snus av og til. Det viser  rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» fra Folkehelseinstituttet.

 [19.12.2014]
Vil blokkere heroinrus med immunterapi

Vil blokkere heroinrus med immunterapi

Bruk av immunterapi kan få en plass i framtidig behandling av rusmiddelavhengige. En ny eksperimentell studie fra Folkehelseinstituttet viser at tilførsel av et spesifikt antistoff kan redusere effektene av heroin.
 [18.12.2014]
Dette dør Norge og verden av

Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet:

Dette dør Norge og verden av

Alzheimers sykdom er en hyppigere dødsårsak enn tidligere erkjent. Tapte leveår på grunn av overdosedødsfall er betydelig høyere i Norge enn i andre land. Dette er to funn fra forskergruppen bak et internasjonalt prosjekt om sykdomsbyrde - Global Burden of Disease. I dag publiseres tall for perioden 1990 - 2013.
 [17.12.2014]
Rekordlav dødelighet ved fødselen

Statistikk for Medisinsk fødselsregister 2013:

Rekordlav dødelighet ved fødselen

Andelen dødfødte og barn som dør innen første leveuke har aldri vært lavere. Det viser 2013-statistikken fra Medisinsk fødselsregister (MFR) som Folkehelseinstituttet publiserer i dag.
 [17.12.2014]
Ny sesong med omgangssjuke og norovirus

Ny sesong med omgangssjuke og norovirus

Vi kan i de nærmeste ukene vente mer omgangssjuke på grunn av norovirus. Beste forebyggende råd er god håndhygiene. Ved utbrudd er det viktig med håndvask med såpe og rennende vann fordi alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus.
 [15.12.2014]
Ulikheter i dødelighet mellom utdanningsgrupper flater ut

Ulikheter i dødelighet mellom utdanningsgrupper flater ut

Resultatene i en studie fra Folkehelseinstituttet viser at ulikheter i totaldødelighet mellom utdanningsgrupper, for første gang siden 1960-tallet, har begynt å flate ut for menn under 75 år. For kvinner i samme aldersgruppe øker denne ulikheten fortsatt.
 [15.12.2014]
Folkehelseinstituttet har brutt loven

Endrer forskningsrutiner:

Folkehelseinstituttet har brutt loven

Helsetilsynets har ført tilsyn med forskningen ved Divisjon for rettsmedisinske fag (tidl Rettsmedisinsk institutt). De har konkludert med at Folkehelseinstituttet har brutt Helseforskningsloven. Samtidig sier de at forskningen på krybbedød kan fortsette under forutsetning av at pårørende heretter blir informert om adgangen til å reservere seg mot forskningen.
 [12.12.2014]
Statistikk frå Hjarte- og karregisteret for 2013

Registerstatistikk:

Statistikk frå Hjarte- og karregisteret for 2013

Nærare 330 000 pasientar fekk hjelp for hjarte- og karsjukdom i sjukehus i 2013. Av desse var det om lag 10 000 som vart innlagde med hjerneslag, 12 000 som vart innlagde med akutt hjarteinfarkt og 8000 som vart innlagde med hjartesvikt som den viktigaste årsaka.
 [12.12.2014]
Rutiner ved rettsmedisinske obduksjoner

Rutiner ved rettsmedisinske obduksjoner

Den rettsmedisinske obduksjonsvirksomheten ved Folkehelseinstituttet (FHI) har fått medieoppmerksomhet i dag. Bedre informasjon til pårørende om rutiner ved disse obduksjonene er både ønskelig og nødvendig.
 [12.12.2014]