1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser våren 2014

Statistikk:

Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser våren 2014

Èn av 20 sykehuspasienter og èn av 16 beboere i sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser våren 2014. Vårens infeksjonsforekomst i sykehus er blant de laveste, og deltagelsen av sykehjem den høyeste, siden undersøkelsene startet. Likefullt deltok kun litt over halvparten av sykehjemmene i denne lovpålagte undersøkelsen.
 [27.08.2014]
UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

Utfra en samlet vurdering av situasjonen i Guinea, Sierra Leone og Liberia fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i landene.

 [26.08.2014]
Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35 (helgen 29.-31. august 2014). Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
 [21.08.2014]
Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning. Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport.

 [20.08.2014]
Nedgang i salget av reseptfrie smertestillende legemidler

Nedgang i salget av reseptfrie smertestillende legemidler

Salg av paracetamol og ibuprofen gikk ned med rundt fem prosent de første seks månedene i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Andelene som selges utenom apotek er fortsatt svakt stigende.

 [19.08.2014]
Ny rapport: «Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak».

Ny rapport: «Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak».

Antibiotikaresistens hos bakterier representerer et av de viktigste globale helseproblemer i vår tid. Multiresistens øker over hele verden og frykten for at vi om kort tid ikke kan kontrollere viktige infeksjonssykdommer blir stadig mer aktuell. Ny rapport publisert og levert helseminister Bent Høie den 18. august 2014.
 [18.08.2014]
Listeriautbrudd i Danmark

Listeriautbrudd i Danmark

Folkehelseinstituttet i Danmark (SSI) melder at 20 pasientar er smitta med listeria. Smittekjelda er truleg eit kjøttpålegg og produktet har ikkje vore omsett i Noreg. Mattilsynet i Noreg ber alle dei som siste året har handla mat i Danmark om å følgje med på informasjon frå det danske Mattilsynet.

 [13.08.2014]
WHO: Ebolautbruddet i Vest-Afrika er en internasjonal folkehelsekrise

WHO: Ebolautbruddet i Vest-Afrika er en internasjonal folkehelsekrise

Verdens helseorganisasjon (WHO) har 8. august 2014 erklært at den raske spredningen av ebolaviruset i Vest-Afrika er en internasjonal folkehelsekrise (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

 [08.08.2014]
Cerebral parese kan være arvelig

Cerebral parese kan være arvelig

Tidligere trodde man at Cerebral parese (CP) i de fleste tilfeller skyldtes skader i forbindelse med fødselen, men en ny studie viser at noe av årsaken kan skyldes arvelige faktorer.
 [06.08.2014]
Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

Uheldige drikkemønstre hos mor før svangerskapet kan øke risikoen for tidlig utvikling av atferdsvansker hos barnet. Det viser en ny studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Tidlig hjelp og støtte til mødrene og deres barn kan forebygge utviklingen av langvarige atferdsvansker.
 [01.08.2014]