1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.
 [15.04.2014]
Advarer mot kvikksølv i hudblekemidler

Advarer mot kvikksølv i hudblekemidler

Uorganisk kvikksølv hemmer produksjonen av fargepigment (melanin) i huden og kan derfor bleke hud. Kvikksølv er samtidig helse- og miljøskadelig, og er ikke tillatt brukt i hudkremer. Undersøkelser gjort av Mattilsynet viser at det finnes en rekke ulovlige kvikksølvholdige produkter tilgjengelige på markedet, uten at det står noe om kvikksølv på pakningene.
 [15.04.2014]
Økt oppmerksomhet på skarlagensfeber

Økt oppmerksomhet på skarlagensfeber

Britiske helsemyndigheter melder om en betydelig økning av tilfeller av skarlagensfeber i alle deler av landet. Skarlagensfeber er vanligvis en mild barnesykdom, men kan i sjeldne tilfeller gi senkomplikasjoner. Norske leger bør være oppmerksomme på skarlagensfeber som en mulig diagnose hos barn med halsonde eller utslett, både hos barn her i landet og hos de som nylig har oppholdt seg i Storbritannia.

 [11.04.2014]
Importert frossen kake truleg smittekjelde i utbrotet med hepatitt A i Noreg

Importert frossen kake truleg smittekjelde i utbrotet med hepatitt A i Noreg

Fleire av pasientane i utbrotet med hepatitt A har ete skogsbærkake importert frå Tyskland. Kaka er no trekt frå marknaden. Publikum rådast fortsatt til å koke importerte fryste bær i eit minutt før bruk sidan ein ikkje kan utelukke andre smittekjelder.
 [11.04.2014]
Gonoré og syfilis i Norge i 2013

Gonoré og syfilis i Norge i 2013

Antall meldte tilfeller av gonoré og syfilis økte betydelig i 2013. Ikke på mer enn 20 år er det registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge. Den økende forekomsten av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn (msm) fortsetter i 2013. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner er det registrert en økning av gonoré og syfilis.

 [10.04.2014]
Reseptregisterets nettsider oppdatert med 2013-tall

Reseptregisterets nettsider oppdatert med 2013-tall

Reseptregisterets nettsider er oppdatert med tall fra 2013 og inneholder nå tall for perioden 2004 til 2013.
 [09.04.2014]
Utbrudd av ebolavirussykdom i Vest-Afrika

Utbrudd av ebolavirussykdom i Vest-Afrika

Siden begynnelsen av februar i år har det pågått et utbrudd av ebolavirussykdom i det vest-afrikanske landet Guinea. Det er også meldt om tilfeller i nabolandet Liberia. Det har vært mistanke om enkelte tilfeller også i Sierra Leone og Mali, men til nå er disse tilfellene ikke bekreftet. WHO har ikke anbefalt restriksjoner for reisende til eller fra de berørte landene som har påvist tilfeller. Det er derfor ikke grunnlag for å fraråde reiser til de aktuelle landene.

 [08.04.2014]
Fortsatt svak økning i salget av legemidler

Fortsatt svak økning i salget av legemidler

Totalt salg av legemidler utgjorde vel 20 milliarder kroner i 2013. Det økte med 2,6 prosent fra 2012. Nye legemidler til forebygging av blodpropp hadde en betydelig omsetningsvekst i samme periode. Det viser rapporten "Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013" fra Folkehelseinstituttet.
 [08.04.2014]
Sårbare vekstfaser for utvikling av overvekt hos barn

Sårbare vekstfaser for utvikling av overvekt hos barn

Høy fødselsvekt, rask vekst i løpet av barnets første ni måneder og høy kroppsmasseindeks fra toårsalder er kritiske perioder for utvikling av overvekt og fedme ved åtteårsalder, viser en ny undersøkelse fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet.
 [08.04.2014]
Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

Flere studier har sett på eventuelle sammenhenger mellom fedme hos gravide og risikoen for at barnet får utviklingsforstyrrelser. Forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet er den første som har forsket på fedme hos far. En ny studie viser at fars fedme kan være en større risikofaktor når det gjelder utvikling av autisme hos barnet enn mors fedme.
 [07.04.2014]